Who’s Who in Philippine History

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Who's Who in Philippine History ay isang librong isinulat ni Carlos Quirino at nailimbag noong 1995.