Universal Robina Corporation

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Logo ng Universal Robina.

Ang Universal Robina (URC) ay isang kompanya sa Pilipinas na nakabase sa Pasig. Ito ay pinakamalaking komapnyang pagkain at inumin sa Pilipinas.[1] Ito ay itinatag ni John Gokongwei, Jr. noong 1954.

Sanggunian

  1. http://www.urc.com.ph/ Universal Robina Corporation Website

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Universal Robina Corporation. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.