Tubo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Tubo Saccharum officinarum sa Kew Gardens, London

Ang tubo /tu·bó/ ay isang genus ng 6 hanggang 37 mga specie (depende sa interpretasyong taksonomiya) ng mga matataas na damo (pamilya Poaceae, tribo Andropogoneae), likas sa maiinit na lugar sa rehiyong tropikal ng Lumang Mundo. Ang mga ito ay matataba, maraming hilatsa ang tangkay, sa taas na 2 hanggang 6 na metro, at mayaman ang dagta nito sa asukal.

Mayroong 13 milyong hektarya ng mga patanimang bukid ng tubo sa buong mundo, kasama ang mahigit sa 100 bansa na pinapatubo ang tanim. Kabilang sa malalaking tagapag-ani ang Brazil, India, at Tsina.

Sa Pilipinas, ang pulo ng Negros (kung saan matatagpuan ang lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental), ang sentro ng mga taniman ng mga tubo. Tinatayang nasa 2/3 ng mga tubo sa Pilipinas ay tinatanim dito.

Tinatawag na sanduyong ang mga uri ng tubong may mapupula't purpurang kulay.[1] Tinagurian namang taad ang mga putol ng tubong itinatanim para makapagpatubo ng bagong halamang tubo.[1]

Sanggunian

  1. 1.0 1.1 "Sanduyong, taad". English, Leo James. Tagalog-English Dictionary (Talahulugang Tagalog-Ingles). 1990.

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Tubo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.