Tsokolate

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang tsokolate, [1] sikulate[1] o chocolate[2] [mula sa Ingles] ay isang salitang Aztec na ginagamit upang isalarawan ang ilang mga hilaw at mga nagdaan sa proseso na mga produkto na nagmula sa tropikal na punong kakaw. Ito ang karaniwang sangkap sa maraming mga matatamis na pagkain, sorbetes, mga tinapay, keyk, empanada at mga pang-himagas. Ito ang isa sa mga sikat na lasa (flavor) sa daigdig. Karaniwan itong nasa anyong buo, ngunit karaniwan din sa Pilipinas ang pagiging isang inumin ito (cocoa).[1]

Tinatawag na sikulatihan ang kasangkapan o aparatong ginagamit sa paggawa ng tsokolate.[1]

Mga talasanggunian

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Tsokolate, sikulate, sikulatihan. Encyclopedia = English, Leo James. Tagalog-English Dictionary (Talahulugang Tagalog-Ingles) | date = 1990
  2. Chocolate, nakatala at tinatanggap ang baybay na chocolate para sa wikang Tagalog ayon sa talahuluganan ni Leo James English

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Tsokolate. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.