Treasures of the Philippine National Museum

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Tampok sa librong Treasures of the Philippine National Museum ang mga natatanging koleksyon ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Nailimbag ang librong ito noong 1995.