Template:Tatak Pinoy!

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Ukay-Ukay
Ukay Ukay Plaza Miranda,Quiapo,Manila.jpg

Ang salitang "ukay-ukay" ay nangangahulugan nang "paghanap" o "paghalukay" sa salitang Cebuano. Sa bandang norte ng Pilipinas, tinatawag itong "wag-wag" na ang ibig sabihin ay "pagpagin". Ang ukay-ukay ay tumutukoy sa paraan nang paghahanap at pagpili ng damit mula sa isang malaking lalagyan, kung saan ang mga ito ay nakatumpok. Ngayon, sa ilang ukay-ukay ay nakaayos o naka-hanger na ang mga damit para madaling piliin. Ang wag-wag naman ay tumutukoy sa pagpagpag ng damit matapos ito piliin, dahil karamihan sa mga ito ay second-hand o luma na, pero maaari pang gamitin.