Template:Siyensa at Teknolohiya intro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Siyensiya at Teknolohiya upang magbigay ng malawak na saklaw ng kaalaman tungkol dito. Kasama rito ang mga pag-aaral sa praktikal o pang-industriyang sining at ang mga isyu o paksa hinggil sa ating kalusugan.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang listahan ng paksa na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang listahan ng paksa na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.