Template:Portal ng Palakasan at Liwaliw intro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Palakasan at Liwaliw upang magbigay ng malawak at buong sakop ng kaalaman tungkol sa mga nabanggit.

Layon nitong tulungan ang mga mambabasa na kilalanin ang mga propesyonal na manlalaro at tuklasin ang mga kompetisyon sa larangang ito. Layon din nitong ipakilala ang mga katutubong laro na nagpalakas at nagpatatag sa ating mga ninuno.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiFilipino.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.