Template:Portal ng Komiks

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

How is yu pipols, watsamara? Ako si Kenkoy Harabas, ang unang cartoon character sa Pinoy Komiks! Maligayang pagdating sa Ensiklopedya ng Pinoy Komiks sa WikiFilipino. Ito ay naglalayong magbigay ng komprehensibong sakop ng kaalaman tungkol sa Pinoy Komiks.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang listahan ng paksa na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang listahan ng paksa na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiFilipino.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.