Template:Media at Libangan intro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Media at Libangan upang magbigay ng komprehensibong sakop ng kaalaman tungkol dito. Mayroon itong dalawang kategorya: Philippine Mass Media (na binubuo ng Broadcast media, Print Media, Advertising, at Media Practitioners) at Philippine Entertainment (na binubuo ng Telebisyon, Radyo, Sine, Musika, at Mga Artista).

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.