Template:Makatwirang Pagpapaliwanag-Laro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Matagal nang kilala ang mga Pilipino sa pagiging matalino at mapamaraan. Mula sa kanilang pananamit, tirahan, at mga armas, kinakitaan sila ng pagkamalikhain sa pagpili at paggawa ng mga kapaki-pakinabang at natatanging mga materyales. Ang ganitong katangian ay makikita rin sa isa sa pinakapopular na libangan ng mga Pilipino – ang mga laro nito.

Bukod sa pagiging isang gawaing nakakatuwa, ang mga larong Pilipino ay nagdulot ng pagkakabuklod-bukod ng mga magkakaibigan at magkakapamilya. Mula sa mga duelo hanggang sa mga larong may iba’t ibang grupo, nadiskubre ng mga Pilipino na ang paglalaro ay isang paraan upang maging matatag ang relasyon hindi lamang ng mga miyembro ng pamilya, kundi maski ng mga miyembro ng komunidad. Kaya naman, nais ng portadang ito na maging daan upang madiskubre ng mga mambabasa ang kahalagahan ng mga larong Pilipino. Ang portadang ito ay isang digital na sinupuan ng impormasyon tungkol sa mga tradisyonal at modernong larong Pilipino. Ito ay nagtitipon ng mga artikulo tungkol sa bawat laro – terminolohiya, instrumento, mekaniks, gameplay, at mga teknik nito.

Muling tuklasin ang pagiging bata sa iyo. Magbasa, magsulat, at maglahad ng iyong kaalaman ukol sa mga larong Pilipino. Magtala na sa WikiFilipino at maging bahagi ng lumalagong komunidad ng mga WikiPinoys!