Template:Makatwirang Pagpapaliwanag-Kababaihan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Ensiklopedya ng Kababaihang Pilipino ay isang repository ng mga artikulo na may kinalaman sa mga katangi-tanging Pilipina at mga paksa na maiuugnay dito. Layon nitong maipahayag ang mga kuwento, tagumpay, sakripisyo, at kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan. Ito ay tributo para sa mga kababaihang Pilipino. Ito ay isang paraan upang bigyan sila ng tinig. Sa mga artikulong nakapaloob dito, masasabing hindi “babae lang” ang isang Pinay. Si “Maganda” ay malakas din. Siya ay isang lider, ina, bayani, manlilikha, mandirigma, pinagpipitagan, at world-class.

Iniimbitahan ng WikiFilipino ang lahat ng mga Pilipino upang makilahok sa paglikha ng portado na ito. Bawat ina, Ate, anak na babae, ay may kuwentong dapat maisulat, maibahagi, at mapanatili. Ang Ensiklopedya ng Kababaihang Pilipino ay inihahandog para kay Gng. Esther A. Vibal, isang tunay na kampeon at ehemplo ng pamamayagpag ng kababaihang Pilipino.

Tinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.