Template:Makatwirang Pagpapaliwanag-Flora

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na itinuturing na “biodiversity hotspot” dahil sa dami ng mga species na matatagpuan dito. Matatagpuan sa bansa ang tinatayang 12,000 uri ng halaman, 560 na mga ibon, 180 na species ng mamalya na naninirahan sa lupa, 250 na mga reptil, 400 na species ng koral, at humigit-kumulang 1,000 na uri ng isda. Marami sa mga ito ay endemic o matatagpuan lamang sa bansa, o sa isang partikular na lugar lamang sa Pilipinas.

Bilang pakikiisa sa konserbasyon ng kalikasan, tinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.