Template:MakatwirangPagpapaliwanag/MgaPista

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Wala na ngang mas sasaya pa sa kulturang Pilipino kundi ang napakarami nitong mga Piyesta o Pista. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging magiliw at masayahin. Sa gitna man ng unos, tuloy pa rin ang mga pagdiriwang. Nag-ugat naman ang mga pista sa mayamang kasaysayan ng bansa. Ang mga orihinal na tradisyon ng mga Pilipino ay nahaluan din ng kultura buhat ng pagiging kolonya nito sa mahabang panahon. Bawat siyudad at baryo sa Pilipinas ay mayroong isa o higit pang lokal na pista. Ito rin ay isang pagkakataon upang mapagbuklod ang mga mag-anak at magsalo-salo sa mga handaan.

Layunin ng portal na ito na maipamalas ang mayamang kultura at marubdob na pananampalataya ng mga Pilipino. Naglalaman ito ng talaan ng mga pista at pagdiriwang na nakaayos base sa panahon kung kailan ito ginaganap. Ito ay upang maalala ng mga mambabasa sa araw-araw na magbigay ng pagpapahalaga sa kalikasan, kasaysayan, at mga santo—na hindi mauubusan ng dahilan sa araw-araw upang maging isang masayang Pinoy!

Bilang pakikibahagi sa pagpapasigla at paglinang ng kaalaman tungkol sa mga pista at pagdiriwang sa Pilipinas, tinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang portada na ito. Nais rin nito na mapagbuklod ang mga manunulat at mambabasa na may interes sa parehong paksa. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.