Template:Bayani intro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Bayani upang magbigay ng malawak at buong sakop ng kaalaman tungkol sa mga nabanggit. Layon nitong ipakilala at bigyang-pugay ang ating mga bayani.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.