Template:Bagong Pangyayari

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Padre Florentino

Si Padre Florentino ay isa sa mahahalagang tauhan ng nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal. Siya ay isang anak-mayamang klerigo na napilitang magpari dahil sa pamimilit ng kaniyang ina at dahil na rin sa pagmamahal niya rito. Sa kuwento, si Padre Florentino ay naging pari sa gulang na 25 ngunit nang maganap ang pagbitay sa tatlong pari (Gomburza) noong 1872 ay agad na nagretiro.