Template:Alam mo ba

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, may mga Pilipinong sapilitang pinagtrabaho ng pamahalaan. Ang polisiyang ito ay tinatawag na polo y servicio na ipinatupad sa Pilipinas sa loob ng mahigit 250 taon. Sa ilalim ng polisiya, ang lahat ng kalalakihang may edad 16 hanggang 60 taon ay ipinadadala sa iba’t ibang lugar sa bansa para magtrabaho sa loob ng 40 araw kada taon. Ang mga polista, tawag sa mga trabahador, ay kailangang magtrabaho sa ilalim ng pamahalaan. Ang paggawa ng mga bagong daan at tulay, pagtatayo ng mga gusali at simbahan, pagputol ng mga puno sa kagubatan, pagtatrabaho sa mga barko, at pagsisilbi sa militar ang ilan sa mga sapilitang ipinagagawa sa mga polista. Samantala, ang mga prinsipalya o ang mayayaman at makapangyarihang Pilipino sa mga panahong iyon ay hindi na kailangang maglingkod sa ilalim nito. Kailangan lamang nilang magbayad ng falla o ang taunang buwis na nagkakahalaga ng pitong piso. Ang mga guro at lokal na opisyal ay hindi na rin kailangang magtrabaho sa ilalim ng polisiya sapagkat nakapaglilingkod na sila sa pamahalaan.