Tam-Awan Village

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Tam-Awan Village ay isang proyekto ng Chanum Foundation, Inc.. Isa itong itinuturing na kuta ng sining at kultura na nagpapakita ng buhay, tradisyon at kasaysayan ng mga taga-Cordillera.

Mga Layunin

Layunin ng Chanum Foundation, Inc. na palaganapin ang interhenerasyonal na responsibilidad ng mga tao na panatilihin at ingatan ang kalikasan at minanang kultura; palaganapin ang kaalaman at paggalang at panatilihin ang iba't ibang gawi ng mga katutubo, minanang kultura, at sining sa Pilipinas partikular ang Cordillera; maipakita, manaliksik at magsanay ng mga magsasaka sa paggamit ng mga tradisyunal na likas na pamamaraan sa pagsasaka sa Cordillera; manaliksik at magsagawa ng mga palihan at seminaryo para sa patuloy na pagpapaunlad at pangangasiwa ng kalikasan ayon sa minanang kultura ng Cordillera; makapagbigay-daan sa edukasyon at iskolarsyip sa mga mag-aaral na karapat-dapat lalo sa mga kabilang sa komunidad ng mga katutubo; magtatag, mangasiwa, mamalakad, at panatilihin ang pasyalan para sa natatanging interes, ipakita ang mga kabahayan o museo na magtatampok sa mga kinagawian at kulturang mana sa Cordillera; at gamitin ang samahan para sa pagpapalawig ng kaalaman, paggalang at pagmamalaki sa ating mga minanang gawi, tradisyon at kultura.

Lokasyon

Matatagpuan ang Tam-awan sa Naguilan sa Lungsod Baguio malapit sa La Trinidad. Katapat ito ng Arko ni Apo, isang studio at gallery ng iskultor na si Ben-Hur Villanueva.

Kasaysayan

Itinatag ang Tam-Awan Village noong 1998 ng lokal na pamahalaan sa pakikipagtulungan ng Chanum Foundation, Inc., isang samahan ng mga manlilikha na pinamumunuan ni Benedicto R. Cabrera o BenCab. Nagsimula ito sa pagbuo ng isang modelong kabahayan ng Cordillera na layong mapanatili at mapaunlad ang pagpapahalaga sa kutlura ng rehiyon. Sa pagsasaalang-alang sa layuning ito, naglipat ang foundation ng tatlong tunay na mga kubong Ifugao mula sa Banga-an. Noong 2008, umabot sa walong kubo ang nailipat at naitayo sa Tam-Awan, kabilang ang ilang kubong Kalinga at istrukturang Ifugao.

Upang lalong makapaghikayat ng karagdagang interes sa modelong kabahayan, nagdesisyon ang Chanum na gawin itong pook-kultural. Mayroon nang siyam na tunay na kubo ang modelong kabahayan na may studio para sa mga manlilikha, isang kapehan, at bilihan ng mga souvenir. Ilan sa mga kubo ang maaaring upahan para tuluyan ng mga turista habang may mga inilaan din para sa seminar, pagpupulong, at iba pang kaganapang kultural.

Paglalarawan

Tunay na mga kubo ang matatagpuan sa Tam-awan, pawang mga gawa sa tradisyunal na pamamaraan ng mga taga-Cordillera na hindi gumagamit ng pako. Nagbuhat pa ang mga ito sa matataas na lupain at inayos gamit ang tunay na mga kasangkapan. May salansan na mga pinatuyong damo ng kugon sa bubungan, at yari sa matigas na kahoy ang mga kubo ng Ifugao. Octagonal ang hugis ng mga istrukturang Kalinga na sumisimbulo sa dugong bughaw, at may dap-ay o pook ng pagkikita sa labasan na may pugon. Nakabaon ang mga kahoy na sumusuporta sa bawa't kubo sa lupa at may inukit na hagdan mula sa isang katawan ng puno. Nakaukit din ang mga tradisyunal na disenyo sa mga istruktura at sa ilang puno.

Pasilidad

Nagsisilbing kuhanan ng impormasyon at bilihan ng souvenir ang pangunahing kubo. Nasa gitna ang gallery-café na naghahain ng katutubong kape ng Ifugao at mga pagkaing may pulang kanin. Kalapit nito, makikita ang mga obra ng mga manlilikha na handang iguhit ang mga bisita. May permanenteng eksibit ng mga obra ng mga manlilikhang taga-Baguio gaya nina Jordan Mangosan, Jojo Elmeda, Rishab, Roland Bay-an, Ged Alangui, Mark Tandoyog, at John Frank Sabado. Isinasagawa rin ang mga palihang sining sa murang halaga. Nagkakaroon din ng mga kaganapang kultural dito.

Para sa pagpasok, may bayad na P50 para sa nasa hustong gulang, P30 sa mga may-edad o senior citizen, at P20 para sa mga bata. May kaukulang bayad na P150 para sa mga magsasalu-salo at gumawa ng siga sa Tam-awan.

Sanggunian

Panlabas na Kawing

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.


Kategorya:Buhay at Sining Kategorya:Museo sa Pilipinas