Talumpati

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsalita sa entablado. Layunin nitong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig.

Uri ng talumpati ayon sa balangkas

 • Handa
 • Maluwag - ang talumpating ito ay tinatawag ring impromptu. Ang paksa ay binibigay lamang sa oras ng pagtatalumpati. Sinusubok ang kaalaman ng mananalumpati sa paksa.
 • Daglian o Biglaan

Mga bahagi ng talumpati

 1. Panimula - inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay na ang istatehiya upang kunin ang atensyon ng madla.
 2. Katawan - pinagsunud-sunod sa bahaging ito ang mga makabuluhang puntos o patotoo.
 3. Konklusyon - bahaging nagbubuod o nalalagon sa talumpati.

Paraan ng pagtatalumpati

 1. Binasa - inihanda at iniayos ang pagsulat upang basahin nang malaks sa harap ng mga tagapakinig.
 2. Sinaulo - inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig.
 3. Binalangkas - ang mananalumpati ay naghanda ng balangkas ng kanyang sasabihin. Nakahanda ang panimula at wakas lamang.


1. Palad na itinataas habang nkalahad - nagpapahiwatig ito ng dakilang damdamin 2. Nakataob na palad at biglang ibababa - nagpapahiwatig ito ng marahas na damdamin. 3. Palad na bukas at marahang ibababa - nagpapahiwatig ito ng mababang uri ng kaisipan o damdamin. 4. Kumpas na pasuntok - nagpapahayag ng pagkapoot o galit o pakikilaban. 5. Paturong Kumpas - nagpapakilala ng panduduro, pagkagalit at panghahamak. 6. Nakabukas na palad na magkalayo ang mga darili at unti-unting ititikom - nagpapahiwatig ng matimping damdamin. 7. Ang palad ay bukas, paharap sa nagsasalita - pagtawag ng pansin sa alinmang bahagi ng katawan ng nag sasalita. 8. Nakaharap sa madla, nakabukas ang palad- ipinahihiwatig nito ang pagtanggi, pagkabahala at pagkatakot. 9. kumpas na pahawi o pasaklaw - nagpapahayag ng pagsaklaw sa isang diwa, tao o pook. 10. Marahang pagbaba ng dalawang kamay - ginagamit sa pagpapahiwatig ng kabiguan o kawalan ng lakas.

Hakbangin sa paggawa ng talumpati

 1. Pagpili ng paksa- kailangang suriin ang sarili kung ang paksang napili ay saklaw ang kaalaman, karanasan at interes.
 2. Pagtitipon ng mga materyales- kapag tiyak na ang paksa ng talumpati ay paghahanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na gagamitin sa isusulat na talumpati. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karansan na may kinalaman sa paksa, mga babasahing kaugnay ng paksa, mga awtoridad sa paksang napili.
 3. Pagbabalangkas ng mga ideya- ang talumpati ay nahahati sa tatlong bahagi panimula, katawan at pangwakas.
 4. Paglinang ng mga kaisipan- dito nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangakas.

Uri ng talumpati

 1. Nagbibigay aliw
 2. Nanghihikayat
 3. Nagbibigay impormasyon

Katangian ng magaling na mananalumpati

 1. Kaalaman
 2. Kasanayan
 3. Tiwala sa sarili

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.