Taluktok

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang taluktok ay ang kaitaasan ng isang bagay katulad ng kaitaasan ng langit, bundok at bulkan. Katumbas ito ng mga salitang ituktok, rurok, tugatog, talugtog, tuktok, at akme. Sa larangan ng astronomiya, katumbas ang rurok ng Ingles na zenith na siyang punto o tuldok sa kalangitang tuwirang nasa ibabaw ng tagapagmasid o ng isang lugar, na may kaugnayan sa nadir at esperong selestiyal.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Taluktok. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.