Subrehiyon

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Subrehiyon ay isang salita o katawang pangheograpiya na gimagamit upang tukuyin ang isang bahagi ng mas malaking rehiyon o kontinente. Kadalasang direksiyon kardinal ang ginagamit upang tukuyin ang isang subrehiyon, gaya ng timog o katimugan.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Subrehiyon. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.