Sobre la indolencia de los filipinos

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Sobre la Indolencia de los Filipinos (On the Indolence of the Filipinos) ay isang sanaysay na isinulat ni Jose Rizal, at nalimbag sa La Solidaridad noong 1890. Isinulat ito ni Rizal bilang sagot sa akusasyon ng katamaran ng mga indio at Malay. Sa sanaysay na ito, inamin ni Rizal ang katamaran ng mga Filipino, pero ipinaliwanag niya ang iba't ibang salik sa likod nito. Ipinaliwanag din niya ang mga sanhi ng katamaran na ito, katulad ng klima at iba pang sakit ng lipunan. Ipinagtanggol din ni Rizal ang mg Pilipino at sinabing hindi likas ang katamaran sa mg Filipino dahil bago pa man dumating ang mga Espanyol, nagsasaka at nakikipagkalakalan na ang mga ito. Samakatuwid, ang katamaran ay bunga ng diskriminasyon at pang-aabuso sa mga Filipino.