Soberanya

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Soberanya o Soberaniya, na may pakahulugang "kataas-taasang kapangyarihan" o "dakilang kapangyarihan"[1] at "paghahari",[2] ay isang kapangyarihan ng isang estado na magpatupad ng mga batas sa kaniyang nasasakupan.

Dalawang aspeto ng soberaniya

  • Panloob na soberanya - ang pangangalaga sa sariling kalayaan.
  • Panlabas na soberanya - ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito.

Mga uri ng soberanya

Ang soberanya ay may limang uri.

  1. Legal - nakabatay ito sa saligang batas.
  2. Pampolitika - ito ay kung saan idinadaan sa pagboto ang pagpili ng pinuno.
  3. Popular - nakasalalay sa kamay ng maraming mamamayan ang kapangyarihan.
  4. De Facto - nasa kamay lang ng iilang tao ang soberanya.
  5. De Jure- ito ang soberanyang papalit-palit

Mga sanggunian

  1. sovereignty, lingvozone.com
  2. sovereignty, bansa.org