Sicar

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Sicar, kilala sa kasalukuyan bilang Askar, ay isang lugar na nabanggit sa Ebanghelyo ni Juan (Juan 4:5) sa Bagong Tipan ng Bibliya. Naroroon ito sa paanan ng Bundok ng Ebal.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Sicar. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.