Sentrong Pangkultura ng Pilipinas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas [Cultural Center of the Philippines/CCP] ang pangunahing institusyon para sa kultura at sining sa bansa. Taglay nito ang pinakamataas na pamantayan ng kahusayan at may mga serbisyong tumutugon sa Filipino at sa daigdig.

Nililinang at itinataguyod ng CCP ang artistikong kahusayan, estetikong Filipino at kaakuhan, at positibong halagahang pangkultura tungo sa makataong lipunang pandaigdig.

Kasaysayan

Pinasinayaan ang CCP noong 1969 at nagsilbing tahanan ng mga sining sa Pilipinas. Nilikha ang CCP sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 30 na may layong itampok at panatilihin ang mga Filipinong sining at kultura. Pormal itong binuksan noong 8 Setyembre 1969. Mula nang itatag ang nasabing institusyon, sinikap na nitong isabuhay ang logo nitong sumasagisag sa “katotohanan, kagandahan, at kabutihan” ang tatlo “K” na gumagagad wari sa Katipunan nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto.

Nasa ilalim ng Opisina ng Pangulo ang CCP, at saklaw ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, alinsunod sa isinasaad ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 80.

Itinatanghal ng CCP ang mga tagumpay sa sining ng Filipino; hinihikayat ang paglikha ng orihinal na obrang inspirado ng tema at tradisyong Filipino; at tumutulong na mailapit ang sining sa lahat ng sektor ng lipunan. Itinataguyod din nito ang pagtatatag ng mga sentrong panrehiyon sa pakikipagtulungan sa mga samahang lokal, at inililibot ang mga residenteng artista at iba pang alagad ng sining mula sa mga rehiyon sa pamamagitan ng CCP Outreach Program.

Ilang kompanya na kumakatawan sa iba't ibang sining ang nasa loob ng CCP. Kabilang dito ang apat na residenteng kompanya sa sayaw: Ballet Philippines, Philippine Ballet Theater, Bayanihan Philippine Folkloric Group, at Ramon Obusan Folkloric Group. Samantala, ang Tanghalang Pilipino ang residenteng kompanya sa teatro. Ang mga residenteng kompanya naman sa musika ay kinabibilangan ng Philippine Philharmonic Orchestra, UST Symphony Orchestra, Philippine Madrigal Singers, at Music Competitions for Young Artists Foundation (NAMCYA).

Saklaw ng CCP ang pelikula at sining brodkast, gayundin ang panitikan at sining biswal; at hinihikayat ang paglago ng mga bagong artista sa naturang larang sa pamamagitan ng mga palihan, seminar, antolohiya, eksibit, simposiya, timpalak, at gawad.

Itinataguyod ng CCP ang pagpapalago ng mga konseho ng sining sa buong bansa sa pamamagitan Cultural Exchange Program (Palitang Pangkultura na Programa). Ipinatutupad iyon sa pagbubunsod ng mga palihan at seminar. Nakikipag-ugnayan din ang CCP sa mga internasyonal na samahan upang makita ng mga Pilipino ang rikit at lawak ng mga kultura sa buong daigdig.

Layon ng CCP na maging tahanan ng mga sining na nakatuon sa madla, na nagtataglay ng artitikong kahusayan, nagtatampok ng estetikong Filipino, at naglilinang ng pangkulturang halagahan, panlipunang pananagutan, at pambansang kaakuhan.

Sanggunian

  • Opisyal na website ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, na matatagpuan sa CCP.
  • Cultural Center of the Philippines Brochure, 2007.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.

Sentrong Pangkultura ng Pilipinas Sentrong Pangkultura ng Pilipinas Sentrong Pangkultura ng Pilipinas Sentrong Pangkultura ng Pilipinas Sentrong Pangkultura ng Pilipinas