Sebastian Hurtado de Corcuera

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Si Sebastian Hurtado de Corcuera ay ang ika-22 na naging gobernador-heneral ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Siya ang pumalit kay Juan Cerezo de Salamanca. Naglingkod siya mula 25 Hunyo 1635 hanggang 11 Agosto 1644.

Si Hurtado ay nagmula sa Breguena, Burgos, Spain. Isa siyang knight (tao na pinagkalooban ng gayong titulo dahil sa kaniyang husay sa paglilingkod) ng hukbong-sandatahan ng Order of Alcantara. Sa maraming taon, naglingkod siya sa Army of Flanders bilang isa sa mga pinunong Espanyol sa pagkubkob ng Brenda at kasapi rin siya ng Council of War. Siya rin ang namumuno sa daungan ng Callo, Peru, at kapitan-heneral ng kalbaryo. Naglingkod din siya bilang gobernador ng Panama mula 1632 hanggang 1634.

Noong 25 Hunyo 1635, siya ay dumating sa Pilipinas bilang gobernador-heneral at presidente ng Audencia Real sa Maynila. Sa parehong araw, kinumpirma rin ng cabildo (konseho ng lungsod) ang pagka-arsobispo ng Maynila ni Hernando Guerrero. Medyo may katagalan na rin si Guerrero sa Maynila ngunit hindi pa muna umuupo sa puwesto dahil hindi pa nila natatanggap ang papal bull (dekreto mula Santo Papa ng Simbahang Katolika).

Lumitaw ang hindi pagkakamabutihan nina Hurtado at Archishop Guerrero, na lalong umigting nang tanggapin ng arsobispo ang isang mamamatay-tao na nagngangalang Francisco de Nava at pinatuloy sa Simbahan ng San Agustin. Ipinag-utos ni Hurtado na paligiran ng mga sundalo ang simbahan at ilabas si Nava, na pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa harap ng simbahan. Ipinag-utos din ni Hurtado na ipatapon si Guerrero sa Isla ng Mariveles, habang ang mga administratibong gawain ay iniatas sa cabildo.

Sa taunang pag-uulat ni Hurtado sa Hari ng Espanya noong 30 Hunyo 1636, binanggit niya ang isinaayos niya ang pagpapasahod sa sibil at militar nang bumaba ang gastusin ng tesoreriya (treasury), na nagpatuloy ang suliranin sa pananalapi.

Nagkaroon din ng mga kaaway si Hurtado sa panahon ng kaniyang panunungkulan, partikular sa klero.

Nang dumating si Diego Fajardo Chacon, ang nakatakdang pumalit sa kaniya, noong 1644, nagawa ng mga kaaway ni Hurtado na dalhin sa husgado ang kanilang mga reklamo, at siya at nabilanggo nang limang taon.

Noong 1651, si Hurtado ay inalok na maging gobernador ng Panama ngunit hindi ito tinanggap. Gayunman, tinanggap niya ang posisyon bilang gobernador at kapitan-heneral ng Canary Islands at naglingkod doon hanggang sa kaniyang kamatayan.

Sanggunian

Carlos L. Quirino, ed. Maria Eloisa G. Pargo de Castro. “Governors-General of the Philippines.” Old Manila 2nd Edition, p. 291. Quezon City: Vibal Foundation, 2020.  

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.