Scoliosis

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Blausen 0785 Scoliosis 01.png

Ang Scoliosis ay isang abnormal na pagkahukos o pagkakabaluktot ng gulugod.

Ang normal na kuyukod ay ang kurbada o hubog mula sa harapan hanggang sa likuran, ngunit tuwid sa magkabilang tagilran. Ang patagilid na kurbada ng kuyukod kung saan may hawig itong letrang S o kaya ay C ay isang palatandaan ng scoliosis, o ang tinatawag na musculoskeletal disorder. Maaaring lumabas ang scoliosis anuman ang edad ng tao ngunit karaniwan nang nakikita ito sa mga bata at mga nagkakaedad na, higit lalo sa mga kababaihan.

Ang malalang kundisyon ng scoliosis ay nangangailangang gamutin hindi lamang dahil isa itong delikadong sakit kundi dahil sa makatutulong ito upang mahadlangan ang mas seryosong kumplikasyon gaya ng spinal cord o pinsala sa kuyukod, lower-back arthritis at problema sa respiratory.

Sanhi

Wala pang nakikilalang sanhi ng scoliosis ngunit sinasabi ng mga eksperto na karaniwan itong nagmumula sa kasaysayan ng pamilya o genetic. Ang iba pang sanhi nito ay ang pagkakaiba sa haba ng galamay, neuromuscular disorders kasama na ang muscular dystrophy at celebral palsy o ng Marfan's syndrome. Isa itong namamanang kundisyon na nakaapekto sa body's connective tissue at structural birth defects ng kuyukod. Ang mga taong may kasaysayan ng pamilya na mayroong kapansanan sa kuyukod ay mas may malaking panganib sa pagkakaroon ng ganitong kundisyon.

Wala pa ring naitatalang paraan upang mahadlangan ang pagkakaroon ng scoliosis.

Paggamot

Ang mga taong may idiopathic scoliosis o hindi matukoy na sanhi ay hindi nangangailangan ng paggamot dahil sa ang kurbada ay mas mababa lamang ang antas. Kung kinakailangan ang paggamot para sa ibang kaso, ang antas at sitwasyon ng kurbada, ang edad ng tao, at kung ang pasyente ay patuloy pa rin sa paglaki o hindi na ang makapagsasabi kung irerekomenda pa ang paggamot.

Ang back brace ay ginagamit para sa mga batang patuloy pa ring lumalaki at mayroong kurbadang kuyukod na mahigit sa 25 degrees. Ipinapayo ng mga doktor ang paggamit nito para sa mga bata upang mahadlangan ang kurbada sa mas paglala. Ang back brace ay ikinukunsiderang isang paraan kapag ang kurbada ay 20 degrees o higit pa at lumalala ito, o kaya naman, kung ang bata ay isang babae at dalawang taon na lamang ay magkakaroon na nang buwanang dalaw. Tinatayang mas madaling mabuo ang malalang kurbada sa panahon ng kanilang pagdadalaga.

Ibat ibang uri ng braces ang sadyang ginawa upang maitama ang mga kurbadasa ibat ibang bahagi ng kuyukod. Ang brace ay isinusuot na may sapat na bilang ng oras sa araw-araw hanggang sa ang bata ay huminto na sa kanyang paglaki.

Operasyon

Kapag ang kurbada ay mahigit na sa 45 degrees at ito ay lumalala o kaya naman ay hindi nagreresponde sa bracing, ang huling paraan na lamang na maaaring gawin ay ang sumailalim sa isang operasyon. Ang mga surgical procedures ay itinutuwid ang kuyukod sa pamamagitan ng fusing ng ilang vertebrae sa kurba at pagbibigay ng sekyuridad sa kanila sa pamagitan ng metal rods, mga kawit at mga turnilyo. Ang operasyon ay maaaring gawin sa mga bata na patuloy ang paglaki at kahit na sa mga may edad man. Ang paggaling ay depende sa klase ng pamamaraan na ginawa. Maaaring magtagal ng ilang buwan ang tuluyang paggaling nito ngunit maraming pasyenteng sumailalim sa ganitong uri ng operasyon ang maari namang magbalik sa normal na pagkilos at paggawa ng karaniwang trabaho.


Sanggunian

  • The Duke Encyclopedia of New medicine. Rodale International Ltd.London:2006.
  • Guide To Medical Cures and Treatments. Reader's Digest General Books. United States:May 1988.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.