San Mateo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Si San Mateo ay isa sa Labindalawang Alagad ni Hesus. Tinawag na Levi nina San Lukas at San Juan, at anak ni Alfeo si San Mateo. Isa siya sa mga nagsulat ng Ebanghelyo. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa Judea, Etihopia, Persya at Parthia. Naiiba siya sa ibang alagad na pawang mga mangingisda dahil una siyang naging kolektor ng buwis at may pera at posisyon sa lipunan.

Pinagmulan at Pagiging Alagad

Walang masyadong naitala tungkol sa buhay ni San Mateo bago siya naging alagad ni Hesus. Ayon sa mga iskolar, maliban kay Hudas Iskariote, lahat ng kanyang mga naging alagad ay pawang mga taga-Galilea. Anak siya ni Alphaeus at naninirahan noon sa Capenaum sa Lawa ng Genesareth.

Pinaniniwalaan naman ng iba na nanirahan sa Antioch, Syria ang nagsulat ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo.

Isa siyang tagakulekta ng buwis ng Imperyong Romano, isang pusisyong itinuturing na kinasusukalamn ng mga kasama ni Hesus. Nagulat ang mga tao nang makita nila ang Guro kasama si Mateo matapos imbitahan ng huli si Hesus sa isang pista. Ipinaliwanag Niyang hinirang siya hindi lang para tawagin ang mga mabubuti, gayundin ang mga makasalanan.

Mga Gawain at Kamatayan

Matapos ang Pag-akyat ni Hesus sa Langit, nangaral ang mga alagad ng mga salita ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Hinihinalang isinulat niya ang kanyang Ebanghelyo sa wikang Aramaic at isinalin sa Griyego. Nagtungo siya ng Ethiopoa upang mangaral din, at doon, ipinasunog siya nang buhay ni Fulvian, ang pinuno ng rehiyon. Ipinalaot sa dagat ang kanyang kabaong at inanod sa simbahang kanyang naipatayo. Matapos nito, agad ding nagsisi si Fulvian at iniwan ang kanyang posisyon bilang pinuno, at inatasang maging presbiterya ni Obispo Platon. Nang mamatay si Platon, nagpakita si San Mateo sa pari (na ginamit din ang pangalang Mateo) at sinabing akuin ang trono ng yumaong obispo.

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.

Pananampalataya Kategorya:Relihiyon