Resiklo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pagreresiklo ay isang paraan upang magamit na muli ang isang bagay na maaari pang mapakinabangan. Isang halimbawa nito ang mga basura. Hindi na biro ang dami ng basurang naitatapon sa mga dump site. Isang problema na ring maituturing kung saan dapat na ilagak ang mga basurang nakokolekta mula sa mga tahanan.

Paraan ng Pagreresiklo

May iba't ibang paraan upang magresiklo ng mga bagay na maaari pang magamit mula sa basura. Una, kinakailangang paghiwa-hiwalayin ang mga basura. Magkaroon ng lalagyan ng mga nabubulok na bagay na nakahiwalay sa mga di-nabubulok at mga basurang "hazardous" o maaaring makasama sa kalusugan. Kasama na rito ang mga basura mula sa ospital na kinabibilangan ng mga herenggilya, karayom at iba pa.

Ang mga di-nabubulok na bagay tulad ng plastik, bote, lata at iba pa ay maraming maaaring paggamitan. Gaya ng mga plastik na maaaring gamiting muli na pambalot, lalagyan ng gamit, pang-sapin at iba pa. Subalit ang mga plastik ay isa mga dahilan ng polusyon sa dagat. Maraming lamang-dagat ang namamatay dahil dito. Tinatyaya ring hindi makabubuti sa ozone layer ang ginagawang pagsunog sa plastik. Upang maiwasan ang pagtatapon nito ay mainam lamang na limitahan ang paggamit ng plastik o hangga't maaari ay ulitin ang paggamit dito.

Ang mga bote ay mainam na gamiting lalagyan ng inumin o anumang likido. Hindi basta-basta ang paggawa ng bote kung kaya't malaki ang matitipid sa enerhiya at bagong materyal kung gagamiting muli ang mga bote. Maaari ring pagsama-samahin ang mga ito at ibenta sa mga junk shop. Ang mga junk shop sa kabilang banda ang nagdadala nito sa mga gumagawa ng bote. Ang mga lata naman ay maaari ring gawing lalagyan ng mga gamit tulad ng lapis o mga barya o kaya'y gawing paso.

Ang mga nabubulok na bagay tulad ng mga natirang pagkain, balat ng prutas at gulay at mga tuyong dahon ay maaaring pagsama-samahin sa isang "compost pit". Mainam itong gawing pataba sa lupa. O kaya naman ay maaari rin itong gawing pakain sa mga baboy o iba pang alagang hayop.

Ang mga "hazardous waste" naman ay iba ang pinatutunguhan. Ang mga ito ay dinadala sa mga industriyang mayroong "incinerator" o aparatong pansunog ng basura. Ang incinerator ay ginagamit upang sunugin ang mga basurang hindi na maaaring gamitin pang muli o mga basura na makasasama sa kalusugan. Mayroong mga teknikalidad na sinusunod ang mga industriyang gumagamit nito upang maiwasan ang polusyon sa hangin at ang masamang epekto nito sa kalusugan ng mga taong naninirahan malapit rito.

Kahalagahan

Ang isang pangkaraniwang pamilya ay nagtatapon ng 1.5 toneladang basura kada taon. Karamihan sa mga basurang ito na natatambak lang sa mga dump site ay maaari pang gamiting muli. Kung hahayaan lamang na itapon ang lahat ng bagay na maaari pang magamit ay maaaring humantong tayo sa panahong wala na tayong mapaglalagyan pa ng basura. Tayo rin ang mahihirapan nito lalo pa't may kasabihang,"Kung ano ang iyong itinapon ay siyang babalik din sa 'yo." Ang kahalagahan ng pagreresiklo ay maiuugnay sa mga kadahilanan upang maiwasan ang pagdami ng mga kalat o basura, mabawasan ang pagkonsumo ng bago at sariwang mga materyal at mabawasan ang polusyon tulad ng polusyon ng hangin at tubig.

Mga Dapat Malaman

  • Karamihan sa basurang matatagpuan sa isang dump site ay papel. Kung susubukang magresiklo ng papel, humigit-kumulang sa 500,000 puno ang maisasalba mula sa pagkakaputol kada linggo.
  • Pinakamadaling iresiklo ang mga lata. Maaari itong gamiting muli upang gumawa ng iba't ibang kapaki-pakinabang na bagay tulad ng lalagyan ng lapis o anumang panulat. Maaari din itong gawing isang wheel chair. Matrabaho rin ang paggawa ng lata kung kaya't malaki itong kabawasan sa paggamit ng enerhiya, teknolohiya at materyales.
  • 200 milyong gulong ang itinatapon kada taon. Ilang porsiyente nito ay nagagamit na muli upang gawing panibagong gulong. Ang ilan namang gulong na hinaluan ng aspalto ay maaaring gawing runway o daanan ng eroplano. Ang goma naman ng gulong ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga sapin o basahan sa bahay.
  • Humigit-kumulang sa labingwalong porsiyento ng basura ay mula sa mga halaman o natuyong dahon. Maaaring bawasan at mapakinabangan ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit dito upang gawing pataba sa mga halaman. Napatunayan namang mainam ang bisa nito.
  • May enerhiyang nagmumula sa basura. Ilang bansa na rin ang kumukuha ng enerhiya mula sa sinusunog na basura.

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.

Resiklo Resiklo Resiklo