Rafflesia

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Template:Taxobox

Ang Rafflesia ay isang sari ng parasitikong mga halamang namumulaklak. Ito ay may mga 28 na espesye (kasama ang apat na hindi kompletong nailarawang na mga espesye na kinilala ni Willem Meijer noong 1997), ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. thumb|Preneserbang bulaklak ng rafflesia na matatagpuan sa Pambansang Museo.

Pag-uuri

Nakabukang Rafflesia keithii, mga 80 cm sa dyametro
Bulaklak ng R. kerrii
Tatlong Rafflesia pricei na magkakalapit na tumutubo malapit sa Bundok Kinabalu, Sabah, Malaysia
Bagong ipotesis ng Rafflesiaceae mula sa loob ng Euphorbiaceae: Rafflesiaceae sa pula, Euphorbiaceae sa itim (muling iginuhit mula kila Davis et al., 2007)
Mga espesye
Mga hindi pa nabeberipikadong espesye

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Rafflesia. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.