Protestantismo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Protestantismo ay nagbuhat sa isang kilusang Kristiyanong naglunsad ng Repormasyong Protestante noong ika-16 daantaon na nagsanhi ng pagkalas ng mga pangkat na Protestante mula sa Simbahang Katoliko. Tumutol o sumalungat mula sa Katolisismong Romano ang panuntunang Protestante at kilala rin sa mga tradisyong Europeo bilang doktrinang Ebangheliko (o Ebanghelismo). Pangkaraniwang pinanghahawakan nito na ang Kasulatan, sa halip na nakaugalian o eklesyastikong pagpapaliwanag ng Kasulatan, ang pinagmulan ng ibinunyag na katotohanan.[1]

Sanggunian

  1. O'Gorman, Robert T. at Faulkner, Mary. The Complete Idiot's Guide to Understanding Catholicism. 2003, pahina 317.