Portal:Relihiyon at Paniniwala/Listahan ng Paksa

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
WikiPilipinas.png Maaaring tumulong sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng listahang nasa baba. Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com..

Alisin na lamang ang mensaheng ito sa oras na mabuo ang listahan.

Portal ng Relihiyon at Paniniwala

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Relihiyon at Paniniwala upang magbigay ng malawak at buong sakop ng kaalaman tungkol sa mga nabanggit.

Layon nitong alamin, palalimin, at sipatin ang mga kaisipan hinggil sa mga relihiyon na umusbong sa Pilipinas at nagpalalim sa pananampalataya ng mga Pilipino. Layon din nitong ipakilala ang mga sinaunang paniniwala na nagpayaman sa ating kultura.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiFilipino.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.

Relihiyon at Paniniwala

 • Simbahang Katolika
 • Protestantismo
 • Islam
 • Hinduismo
 • Budhismo
 • Scientology

Personalidad

 • Mga Diyos
 • Mga Propeta
 • Mga Santo at Martir
 • Mga Diyos sa Pilipinas

Lugar

 • Mga Bahay-panambahan
 • Mga Katolikong Simbahan
 • Mga Mosque
 • Mga Metodistang Simbahan
 • Mga Protestanteng Simbahan

Isyu at Kontrobersiya

 • Mga Aparisyon at Himala
 • Mga Kontrobersyal na Personalidad
 • Mga Isyu at Kontrobersiya sa mga Simbahan sa Polipinas

Pangyayari

 • Mga Pagdiriwang at Kapistahan
 • Mga Religious Holidays
 • Mga ‘Di-Malilimutang Pangyayari

Katutubong Paniniwala

 • Mga Paniniwala
 • Mitolohiyang Pilipino
 • Mga Diyos
 • Mga Mahiwagang Nilalang

Katutubong Paniniwala

 • Mga Paniniwala
 • Mitolohiyang Pilipino
 • Mga Diyos
 • Mga Mahiwagang Nilalang

Tao

 • Mga Lider ng Simbahang Katolika
 • Mga Kardinal
 • Mga Arsobispo
 • Mga Katolikong Obispo

Sining at Panitikan

 • Mga Panitikang Panrelihiyon
 • Mga Artepakto ukol sa Relihiyon
 • Mga Panrelihiyosong Sining
 • Mga Simbolo

Organisasyon at Institusyon

 • Mga Katolikong Organisasyon
 • Istrakturang Metodismo
 • Mga Panrelihiyosong Sining
 • Mga Relihiyosong Institusyong Pangedukasyon