Portal:Pista at Pagdiriwang/Listahan ng Paksa

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
WikiPilipinas.png Maaaring tumulong sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng listahang nasa baba. Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com..

Alisin na lamang ang mensaheng ito sa oras na mabuo ang listahan.

Portal ng Pista at Pagdiriwang

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Pista at Pagdiriwang upang magbigay ng malawak atbuong sakop ng kaalaman tungkol sa mga nabanggit. Layon nitong ipakilala at ipakita kung paano magdiwang ang mga Pilipino. Layon din nitong ipagdiwang ang mga natatanging araw sa buhay ng mga natatanging indibidwal.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.


 • Mga Banal na Araw
  • Pasasalamat
  • Pasko ng Pagkabuhay
  • Mahal na Araw
 • Pista
 • Mga Pagdiriwang
  • Legal Holidays
  • Special Holidays
 • Institusyon
  • National Historical Commission of the Philippines