Portal:Komunidad at Kalinangang Pilipino/Listahan ng Paksa

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
WikiPilipinas.png Maaaring tumulong sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng listahang nasa baba. Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com..

Alisin na lamang ang mensaheng ito sa oras na mabuo ang listahan.

Portal ng Komunidad at Kalinangang Pilipino

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Komunidad at Kalinangang Pilipino upang magbigay ng malawak at buong sakop ng kaalaman tungkol sa mga nabanggit.

Layon nitong tulungan ang mga mambabasa na makilala ang yamang-tao ng Pilipinas, partikular ang mga katutubong pangkat sa bansa at ang kanilang natatanging kultura.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiFilipino.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.

Outline for Communities


Mga Komunidad na base sa Demograpiko

 • Mga Filipino-Chinese
 • Mga Hispano-Filipino
 • Mga Filipino-Americans
 • Mga Overseas Filipino Workers (OFWs)
 • Mga Hudyo
 • Mga Miyembro ng Komunidad ng Lesbians, Gays, Bisexuals, at Transgenders (LGBT)
 • Mga Kabataan

Mga Komunidad ng Kultura

 • Tagalog
 • Bikolano
 • Ilokano
 • Kapampangan
 • Cebuano
 • Ilonggo
 • Waray
 • Moro
 • Ifugao

Mga Komunidad na base sa Interes

 • Sining at Kultura
 • Mga Komunidad na Online
 • Teknolohiya
 • Mga Fan Clubs
 • Mga Fandoms
 • Palakasan
 • Mga Ispesyal na Interes
 • Mga Trabaho/Karera

Mga Organisasyong Pangkomunidad

 • Mga Organisasyon sa Paaralan
 • Mga Grupong Sibiko
 • Mga Grupong Relihiyoso
 • Mga Propesyonal na Komunidad
 • Mga Komunidad ng Negosyo
 • Mga Organisasyong Fraternal at Serbisyo

Mga Heograpikong Komunidad

 • Munisipalidad
 • Kapitbahayan
 • Mga Planadong Komunidad