Portal:Kasaysayan/Listahan ng Paksa

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
WikiPilipinas.png Maaaring tumulong sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng listahang nasa baba. Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com..

Alisin na lamang ang mensaheng ito sa oras na mabuo ang listahan.


Portal ng Kasaysayan ng Pilipinas

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Portal ng Kasaysayan ng Pilipinas upang magbigay ng malawak at buong sakop ng kaalaman tungkol sa mga nabanggit.

Layon nitong tulungan ang mga mambabasa na magbalik-tanaw sa mga pangyayari, bagay, o lugar na may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiFilipino.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.


Pilipinas noong Panahong Prehistoric

 • Mga Teorya ukol sa Pinagmulan ng Pilipinas
  • Teoryang Asiatic
  • Teoryang Pacific
  • Teoryang Plate Tectonic
 • Mga Teorya ukol sa Pinagmulan ng mga Pilipino
  • Teoryang Austronesian Migration
  • Teoryang Nusantao
  • Teoryang Waves Migration
 • Mga Reliko at Artepaktong Prehistoric
  • Taong Cagayan (Homo erectus philippinensis)
  • Taong Tabon
  • Kuwebang Tabon
  • Laguna Copperplate Inscription
  • Bangang Manunggul
  • Kwebang Duyong
  • Kwebang Maitum
  • Mga Tulay na Lupa

Makasaysayang Lugar

 • Isla ng Corregidor
 • Dilao
 • EDSA Shrine
 • Fort Santiago
 • Intramuros
 • Dambana ni Rizal
 • Palasyo ng Malacañang
 • Vigan


Organisasyong Panlipunan

 • Prekolonyal na Sistemang Panlipunan
  • Maginoo/Datu
  • Maharlika
  • Timawa
  • Alipin/Oripun
 • Sistemang Panlipunan noong Pananakop ng mga Español
  • Español
  • Peninsulares
  • Insulares
  • Mestizo
  • Mestizong Tsino
  • Mestizong Español
  • Indio
  • Principalia/Principales
  • Ladrones Monteses
  • Remontados
  • Vagamundos
  • Kasama
  • Polista
  • Tributante
  • Tsino
  • Infieles/Sangleys
  • Mestizong Español
 • Sistemang Panlipunan noong Pananakop ng mga Amerikano
  • Mga Filipinong Elite
  • Masa


Pakikipag-ugnay sa mga Dayuhan

 • Impluwensya ng mga Indian
  • Kultura
  • Wika
  • Pakikipagkalakalan at Komersyo
 • Sinaunang Ugnayan sa Tsina
  • Mga Tributary Missions
  • Butuan
  • Maynila
  • Sulu
  • Tala ng mga Tsino ukol sa Pilipinas
  • Chao Ju Kua
  • Wang Ta-Yuan
  • Impluwensya ng mga Tsino
  • Lutuin
  • Wika
  • Mga Kaugalian at Tradisyon
  • Relihiyon (Budhismo)
  • Komunidad ng mga Tsino
  • Parian
  • Pariancillo
  • Binondo
  • Pag-aalsa ng mga Tsino
  • Mga Piratang Tsino
  • Limahong
 • Mga Briton
  • Pananakop ng mga Briton sa Maynila
 • Sinaunang Ugnayan sa Timog Silangang Asya
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Brunei
  • Vietnam
 • Ugnayang Panlabas sa Ika-20 Siglo
  • Bilateral Ties
  • Relasyong Pilipinas-Estados Unidos
  • Relasyong Pilipinas-Hapon
  • Relasyong Pilipinas-Tsina
  • Iba pa
  • Multilateral Ties
  • United Nations
  • ASEAN
  • APEC
  • BIMP-EAGA

Kaayusang Pulitikal

 • Prekolonyal na Kaayusang Pulitikal
  • Banua
  • Ili/Ilihan
  • Bayan
 • Prekolonyal na Pamahalaan
  • Barangay
  • Kaharian
  • Karahaan
  • Sultanato
 • Pamahalaan noong Pananakop ng mga Español
  • Gobernador-Heneral
  • Listahan ng mga Español na Gobernador-Heneral
  • Real Audiencia
  • Alcadia
  • Alcalde mayor
  • Corregimientos
  • Corregidor
  • Municipal
  • Gobernadorcillo
  • Barangay
  • Cabeza de barangay
  • Checks and balances
  • Residencia
  • Visita
 • Pamahalaan noong Pananakop ng mga Amerikano
  • Pamahalaang Militar
  • Pamahalaang Sibil
  • Komisyong Schurman
  • Komisyong Taft
  • Patakaran ng mga Amerikano
  • Benevolent Assimilation
  • Political Cooptation
  • Pagpapatapon
  • Pagbabawal sa mga Nasyonalistang Partidong Pulitikal
  • Reconcentration Act
  • Brigandage Act
  • Flag Law
  • Sedition Law
  • Patakaran ukol sa Kalusugan at Kalinisan
  • Mga Batas
  • Philippine Bill of 1902
  • Payne-Aldrich Act
  • Underwood-Simons Act
  • Jones Law
  • Hare-Hawes-Cutting Law
  • Tydings-McDuffie Law
  • Listahan ng mga Amerikanong Gobernador-Heneral
  • Mga Pilipinong Lider-Pulitikal
  • Mga Partidong Pulitikal
  • Federal Party
  • Partido Immediatista
  • Partido Urgentista
  • Partido Nacionalista
  • Partido Democrata
 • Pamahalaang Komonwelt
  • Konstitusyon ng 1935
  • Patakaran
  • Sistema ng hustisyang panlipunan
 • Pananakop ng mga Hapones
  • Pamahalaang “Puppet”
  • Listahan ng mga Japanese Military Administrators
  • Mga Pilipinong “Collaborators”

Relihiyon at Sistema ng Paniniwala

 • Prekolonyal na Sistema ng Paniniwala
  • Animismo/Pagsamba sa mga Anito/Pagsamba sa mga Espiritu
  • Mga Pari
  • Babaylan/Catalonan
  • Asog/Bayoguin
 • Pagpapakilala ng Islam
  • Tuan Masha'ika
  • Tuan Maqbalu
  • Karim ul-Makdum
  • Abu Bakr
  • Rajah Baguinda
  • Shariff Kabungsuan
 • Mga Sultanato
  • Sulu
  • Maguindanao
  • Buayan
  • Maranao
  • Mga Sultan sa Mindanao
 • Pagpapakilala ng Kristiyanismo
  • Mga Orden Panrelihiyon
  • Augustino
  • Pransiskano
  • Heswita
  • Dominikano
  • Recolletos
  • Mga Diyosesis
  • Arkidiosesis ng Maynila
  • Listahan ng mga Español na Arsobispo ng Maynila
  • Diyosesis ng Nueva Segovia
  • Listahan ng mga Español na Obispo ng Nueva Segovia
  • Diyosesis ng Nueva Caceres
  • Listahan ng mga Español na Obispo ng Nueva Caceres
  • Diyosesis ng Cebu
  • Listahan ng mga Español na Obispo ng Cebu
  • Diyosesis ng Jaro
  • Listahan ng mga Español na Obispo ng Jaro
  • Mga Pag-aalsang Panrelihiyon at mga Kilusang Messianic
  • Bankaw
  • Tamblot
  • Tapar
  • Apolinario dela Cruz/Hermano Pule
 • Agrikultural na Patakaran
  • Land Arrangements
  • Friar estates
  • Hacienda
  • Estancia
  • Landscape Changes
  • Reduccion
  • Plaza
  • Estancia

Kondisyong Ekonomikal

 • Ruta ng Pangangalakal
  • Northern Trade Route
  • Central Trade Route
  • Southern Trade Route
 • Prekolonyal na Relasyong Ekonomikal
  • Relasyong Pangangalakal na Lowland-Upland
  • Relasyong Pilipino-Tsino
  • Relasyong Pilipino-Hapones
  • Relasyong Pilipino-Timog Silangang Asya
 • Kondisyong Ekonomikal noong Pananakop ng mga Español
  • Pagbubuwis
  • Tributo
  • Monopolyo
  • Espesyal na buwis
  • Pagkalibre sa buwis
  • Encomienda
  • Royal Crown
  • Pribado
  • Vandala
  • Polo y servicio
 • Ekonomiyang Plural
  • Ekonomiya ng mga Tsino
  • Mangangalakal
  • Artesano
  • Mga nagmamay-ari ng lupa
  • Inquilinos
  • Mga nagpapahiram ng salapi
  • Kalakalang Galeon
  • Agrikultura
 • Ekonomiya noong Ika-19 siglo
  • Ekonomiyang cash crop
  • Pagbubukas ng Pilipinas sa pagdaigdigang kalakalan
 • Patakarang Ekonomikal noong Pananakop ng mga Amerikano
  • Malayang kalakaran
  • Patakarang agraryo
  • Patakarang internal revenue
 • Ekonomiya sa Pilipinas noong Pananakop ng mga Hapones
  • Ekonomiyang buy-and-sell
  • Salaping Mickey Mouse
 • Institusyong Ekonomikal
  • Real Sociedad Economica de Amigos del Pais
  • Real Compania de Filipinas
  • Banco Español Filipino
 • Arkitektong Ekonomikal
  • Jose Basco y Vargas
  • Nicolas Loney
  • Yves Gaston

Pasimula ng Nasyonalismong Pilipino

 • Mga Kadahilanan sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino
  • Pagbubukas ng Pilipinas sa pagdaigdigang kalakalan
  • Pagusbong ng middle class
  • Pagpasok ng mga liberal na ideya
  • John Locke
  • Jean Jacques Rousseau
  • Pagbubukas ng Suez Canal
  • Diskriminasyon dahil sa lahi
  • Isyu ukol sa sekularisasyon
  • Pag-aaklas sa Cavite
  • Pagbitay sa GomBurZa
 • Kilusang Propaganda
  • Asociación Hispano-Filipino
  • Masonry
  • Mga Propagandista
  • La Liga Filipina
  • Mga Isinulat ng mga Propagandista

Rebolusyong Pilipino

 • Katipunan
  • Mga Katipunero
  • Layunin
  • Triangle Method
  • Mga Yugto ng Pagkakasapi
  • Mga Uri ng Pagkakasapi
  • Kodigo ng Katipunan
  • Mga Namumuno
  • Mga Opisyal
 • Digmaang Filipino-Español
  • Sigaw ng Pugadlawin
  • Pangunahing Labanan
  • Los Trece Martirez de Cavite
  • Paglitis at Pagbitay kay Rizal
  • Alitan sa mga Katipunero sa Cavite
  • Magdalo
  • Magdiwang
  • Kombensyon sa Tejeros
  • Kasunduang Militar sa Naic
  • Paglitis at Pagbitay kay Bonifacio
  • Konstitusyon ng Biak-na-Bato
  • Kasunduan ng Biak-na-Bato
  • Hong Kong Junta
 • Digmaang Filipino-Amerikano
  • Labanan sa Look ng Maynila
  • Kunwariang Labanan sa Maynila
  • Pamahalaang Diktaturyal
  • Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas
  • Kongreso ng Malolos
  • Konstitusyon ng Malolos
  • Kasunduan sa Paris noong 1898
  • Pagsiklab ng Digmaang Filipino-Amerikano
  • Pangunahing Labanan
  • Labanan sa Look ng Maynila
  • Labanan sa Batangas
  • Labanan sa Quingua
  • Pagpatay kay Antonio Luna
  • Si Apolinario Mabini bilang Utak ng Rebolusyon
  • Si Gregorio del Pilar at ang Labanan sa Pasong Tirad
  • Patayan sa Balangiga
  • Si Macario Sakay at ang Republikang Tagalog
  • Mga Heneral na Huling Sumuko sa mg Amerikano
  • Miguel Malvar
  • Simeon Ola
  • Mga Prominenteng Personalidad
  • Emilio Aguinaldo
  • Apolinario Mabini
  • Baldomero Aguinaldo
  • Mariano Alvarez

Sistemang Pang-edukasyon

 • Edukasyon noong Prekolonyal na Panahon
 • Sistema ng Edukasyon noong Pananakop ng mga Español
  • Wikang ginagamit
  • Mga paksang itinuturo
  • Mga kursong inaalok
  • Mga batas at dekreto na ipinasa
  • Dekreto ng 1863
  • Mga paaralan/kolehiyo/pamantasan na itinatag
  • Universidad de Santo Tomas
  • Colegio de Imaculada Concepcion
  • Universidad de San Ignacio
  • Ateneo Municipal
  • Colegio de San Juan de Letran
  • Colegio de Santa Potenciana
  • Colegio de Santa Isabel
  • Colegio de la Imaculada Concepcion Concordia
  • Colegio de Santa Catalina
  • Colegio de Santa Rosa
 • Sistema ng Edukasyon noong Pananakop ng mga Amerikano
  • Wikang ginagamit
  • Mga paksang itinuturo
  • Mga kursong inaalok
  • Mga paaralan/kolehiyo/pamantasan na itinatag
  • University of the Philippines
  • Philippine Normal University
  • Mga batas at dekreto na ipinasa
  • Baldwin’s Primer
  • Act No. 74
  • Institusyon/departamento na itinatag
  • Department of Public Instruction
 • Sistema ng Edukasyon noong Pananakop ng mga Hapones
  • Wikang ginagamit
  • Mga paksang itinuturo
  • Mga kursong inaalok
  • Mga paaralan/kolehiyo/pamantasan na itinatag

Pag-aalsa at mga Kilusang Panlipunan

 • Pag-aalsa noong Pananakop ng mga Español
  • Mga kadahilanan ng mga pag-aalsa
  • Personal na motibo
  • Pangrelihiyon
  • Pagbubuwis at sapilitang paggawa
  • Lupa
  • Pakikibaka ng mga Igorot
 • Pag-aalsa laban sa España
  • Lakandula/Soliman
  • Rebelyon ni Dagohoy
  • Sumuroy
  • Maniago
  • Magat Salamat
  • Almazan
  • Diego at Gabriela Silang
  • Palaris
  • Magalat
  • Malong
  • Basi Revolt
  • Agrarian Revolt
 • Digmaang Español-Moro
 • Pag-aalsa noong Pananakop ng mga Amerikano
  • Tayug Uprising
  • Felipe Salvador at Santa Iglesia
  • Colorum
  • Sakdal
  • Kaguluhang agraryo sa Gitnang Luzon

Kultura at Sining

 • Panitikan
  • Prekolonyal na Panitikan
  • Epiko
  • Bugtong
  • Salawikain
  • Kwentong bayan
  • Alamat
  • Mito
  • Impluwensya ng mga Tsino
  • Impluwensya ng mga Indian
  • Panitikan noong Pananakop ng mga Español
  • Comedia/Moro-moro
  • Pasyon
  • Awit at Corido
  • Panitikan noong Pananakop ng mga Amerikano
  • Pilipinong Manunulat sa Ingles
  • Pilipinong Manunulat sa Español
  • Pilipinong Manunulat sa Filipino
  • Dyaryo at iba pang lathain
 • Arkitektura
  • Prekolonyal na Arkitektura
  • Bahay Kubo
  • Arkitektura noong Pananakop ng mga Español
  • Bahay na Bato
  • Klasiko
  • Gothic
  • Romanesque
  • Pilipinong Arkitekto
 • Performing Arts
  • Awit
  • Sayaw
  • Dula
  • Pagkain at Nutrisyon
  • Bagong uri ng mga halaman
  • Bagong uri ng mga hayop

Listahan ng mga Personalidad sa Kasaysayan ng Pilipinas

 • Kababaihan sa Kasaysayan ng Pilipinas
  • Katayuan ng mga Kababaihan noong Prekolonyal na Panahon
  • Katayuan ng mga Kababaihan noong Panahon ng Pananakop
  • Obserbasyon sa mga Kababaihan
  • Pagtingin ng mga Kalalakihan sa mga Kababaihan
  • Prominenteng Kababaihan noong Pananakop ng mga Español
   • Ignacia del Espiritu Santo
   • Gabriela Silang
   • Leona Florentino
  • Prominenteng Kababaihan sa Kilusang Propaganda
   • Rose Sevilla de Alvero
  • Prominenteng Kababaihan noong Rebolusyong Pilipino
   • Gregorio de Jesus
   • Josefa Rizal
   • Rosario Villaruel
   • Gregoria Montoya y Patricio
   • Agueda Kahabagan
   • Marcela Marcelo
   • Trinidad Tecson
   • Melchora Aquino
   • Eleusteria Florentino
   • Nazaria Lagos
   • Teresa Magbanua y Ferraris
   • Patrocinio Gamboa
  • Mga Kaganapan ukol sa mga Kababaihan
   • Kilusang Feminista
   • Liberal na Kababaihan
   • Kilusang Sufragista
   • Kababaihan sa Unyon ng mga Mangagawa