Populasyon ng Asya

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang kasalukuyang populasyon ng Asya ay tinatayang nasa mahigit-kumulang 4.675 bilyon, katumbas ng 59.76 porsiyento ng populasyon ng buong mundo. Ang densidad ng populasyon ng Asya ay 150 kada kilometro kuwadrado. Nasa 50.9 porsiyento ng populasyon ay naninirahan sa mga lungsod habang ang median age ay 32 taong gulang. [1]

Mga Bilang

Narito ang naitalang populasyon ng mga rehiyon sa Asya noong 2020:

Talaan ng Populasyon sa Asya
Rehiyon sa Asya Populasyon
Timog Asya 1,940,369,612
Silangang Asya 1,6778,089,619
Timog-silangang Asya 668,619,840
Kanlurang Asya 279,636,754
Gitnang Asya 74,338,950

Narito ang populasyon ng mga bansa sa Asya ayon sa pinakabagong tala ng Worldometer:[2]

# Bansa (o dependiyente) Populasyon

(2020)

Pagbabago

kada Taon

Pagbabago

sa Neto

Densidad

(P/Km²)

Lupain

(Km²)

Fertility

Rate

Median

Age

1 China 1,439,323,776 0.39 % 5,540,090 153 9,388,211 1.7 38
2 India 1,380,004,385 0.99 % 13,586,631 464 2,973,190 2.2 28
3 Indonesia 273,523,615 1.07 % 2,898,047 151 1,811,570 2.3 30
4 Pakistan 220,892,340 2.00 % 4,327,022 287 770,880 3.6 23
5 Bangladesh 164,689,383 1.01 % 1,643,222 1,265 130,170 2.1 28
6 Japan 126,476,461 -0.30 % -383,840 347 364,555 1.4 48
7 Pilipinas 109,581,078 1.35 % 1,464,463 368 298,170 2.6 26
8 Vietnam 97,338,579 0.91 % 876,473 314 310,070 2.1 32
9 Turkey 84,339,067 1.09 % 909,452 110 769,630 2.1 32
10 Iran 83,992,949 1.30 % 1,079,043 52 1,628,550 2.2 32
11 Thailand 69,799,978 0.25 % 174,396 137 510,890 1.5 40
12 Myanmar 54,409,800 0.67 % 364,380 83 653,290 2.2 29
13 South Korea 51,269,185 0.09 % 43,877 527 97,230 1.1 44
14 Iraq 40,222,493 2.32 % 912,710 93 434,320 3.7 21
15 Afghanistan 38,928,346 2.33 % 886,592 60 652,860 4.6 18
16 Saudi Arabia 34,813,871 1.59 % 545,343 16 2,149,690 2.3 32
17 Uzbekistan 33,469,203 1.48 % 487,487 79 425,400 2.4 28
18 Malaysia 32,365,999 1.30 % 416,222 99 328,550 2.0 30
19 Yemen 29,825,964 2.28 % 664,042 56 527,970 3.8 20
20 Nepal 29,136,808 1.85 % 528,098 203 143,350 1.9 25
21 North Korea 25,778,816 0.44 % 112,655 214 120,410 1.9 35
22 Taiwan 23,816,775 0.18 % 42,899 673 35,410 1.2 42
23 Sri Lanka 21,413,249 0.42 % 89,516 341 62,710 2.2 34
24 Kazakhstan 18,776,707 1.21 % 225,280 7 2,699,700 2.8 31
25 Syria 17,500,658 2.52 % 430,523 95 183,630 2.8 26
26 Cambodia 16,718,965 1.41 % 232,423 95 176,520 2.5 26
27 Jordan 10,203,134 1.00 % 101,440 115 88,780 2.8 24
28 Azerbaijan 10,139,177 0.91 % 91,459 123 82,658 2.1 32
29 United Arab Emirates 9,890,402 1.23 % 119,873 118 83,600 1.4 33
30 Tajikistan 9,537,645 2.32 % 216,627 68 139,960 3.6 22
31 Israel 8,655,535 1.60 % 136,158 400 21,640 3.0 30
32 Hong Kong 7,496,981 0.82 % 60,827 7,140 1,050 1.3 45
33 Laos 7,275,560 1.48 % 106,105 32 230,800 2.7 24
34 Lebanon 6,825,445 -0.44 % -30,268 667 10,230 2.1 30
35 Kyrgyzstan 6,524,195 1.69 % 108,345 34 191,800 3.0 26
36 Turkmenistan 6,031,200 1.50 % 89,111 13 469,930 2.8 27
37 Singapore 5,850,342 0.79 % 46,005 8,358 700 1.2 42
38 State of Palestine 5,101,414 2.41 % 119,994 847 6,020 3.7 21
39 Oman 5,106,626 2.65 % 131,640 16 309,500 2.9 31
40 Kuwait 4,270,571 1.51 % 63,488 240 17,820 2.1 37
41 Georgia 3,989,167 -0.19 % -7,598 57 69,490 2.1 38
42 Mongolia 3,278,290 1.65 % 53,123 2 1,553,560 2.9 28
43 Armenia 2,963,243 0.19 % 5,512 104 28,470 1.8 35
44 Qatar 2,881,053 1.73 % 48,986 248 11,610 1.9 32
45 Bahrain 1,701,575 3.68 % 60,403 2,239 760 2.0 32
46 Timor-Leste 1,318,445 1.96 % 25,326 89 14,870 4.1 21
47 Cyprus 1,207,359 0.73 % 8,784 131 9,240 1.3 37
48 Bhutan 771,608 1.12 % 8,516 20 38,117 2.0 28
49 Macao 649,335 1.39 % 8,890 21,645 30 1.2 39
50 Maldives 540,544 1.81 % 9,591 1,802 300 1.9 30
51 Brunei 437,479 0.97 % 4,194 83 5,270 1.8 32

Urbanisasyon

Ang Asya ang may pinakamabilis na urbanisasyon sa buong mundo dahil maraming tao mula sa mga rural na lugar ang lumilipat ng tirahan sa mga urban na lugar. Batay sa pagtataya ng United Nations, dodoble ang dami ng mga Asyanong naninirahan sa mga lungsod pagdating ng 2030. Inaasahan ang pagtaas ng proporsiyon ng mga naninirahan sa mga lungsod: 52 porsiyento sa Silangang Asya, 53 porsiyeno sa Timog-silangang Asya, at 45 porisyento sa Timog at Gitnang Asya. Tinatayang lagpas sa kalahati ng populasyon sa Brunei, China, Indonesia, Iran, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, North Korea, Pakistan, Pilipinas, Singapore, South Korea, at Turkmenistan ay maninirahan sa mga lungsod. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang pagtaas ng populasyon sa mga rural na lugar sa Asya bagama’t mabagal lamang ang pagtaas. [3]

Tumatandang Populasyon

Ayon sa pagtataya ng Asian Development Bank noong 2011, tataas ang tumatandang populasyon ng Asya. Posibleng bumagal ang paglago ng kita ng mga manggagawa sapagkat masasalamin dito ang mababang antas ng trabaho para sa mga may gulang na—ang mababang pasahod at pagiging produktibo ng matatandang manggagawa. Ang mababang kitang matatandang manggagawa ay hindi akma sa kanilang pagkonsumo. Makaaapekto rin ito sa pagtaas sana ng ekonomiya ng isang bansa sa mga susunod na dekada dahil bababa ang antas ng pagiging epektibo at produktibo ng mga manggagawa at hindi makasunod sa tumataas na bilang ng mga konsumer.[4]

Tinatayang aabot sa 923 milyon ang matandang populasyon ng Asya pagdating ng kalagitnaan ng kasalukuyang siglo.[5]

Ang Singapore at Japan ang may mabilis na pagdami ng tumatandang populasyon sa Asya. Sa kabutihang-palad, positibo nila itong tinugunan at nakitaan pa nila ito ng mga bentaha. Ang gobyerno ng Singapore ay naglaan ng malaking pondo para sa patuloy na pakatuto ng matatandang kasapi ng kanilang bansa nang sa gayon ay mapataas ang kalidad ng kanilang kabuhayan at maitaguyod ang personal na pag-unlad at panlipunang integrasyon. Samantala, ang gobyerno ng Japan ay nagpatupad ng Long-Term Care Insurance, kinikilala bilang pinakamabuti at pinakomprehensibong health insurance policy sa buong mundo. [6]

Mga Gabay na Tanong

Ang sumusunod na gabay na tanong ay makatutulong sa mga mag-aaral sa Baitang 7 sa kanilang pag-aaral sa asignaturang Araling Panlipunan (Unang Kuwarter):

  • Sa sarili mong pananaw, ano-ano ang bentaha at desbentaha ng pagkakaroon ng malaking populasyon ng isang bansa?
  • Ano ang masasalamin mo sa kasalukuyang ekonomiya ng China at India bilang may pinakamataas na populasyon sa Asya?
  • Ano-ano ang implikasyon ng tumataas na bilang ng tumatandang populasyon sa Asya?
  • Paano positibong tinugunan ng gobyerno ng Singapore at Japan ang suliranin ng paglobo ng tumatandang populasyon sa kani-kanilang bansa? Posible rin ba itong maiangkop sa Pilipinas?

*Most Essential Learning Competencies: Nasusuri ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang-tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon

Mga Sanggunian

  1. “Asian Population (Live).” Worldometer,https://www.worldometers.info/world-population/asia-population/. Accessed 18 Mayo 2021.
  2. Asian Countries by population (2021). Worldometer. https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/. Accessed 10 Mayo 2021.
  3. “Population, Natural Resources, and Environment.” https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/fileadmin/stored/misc/FuturePop10Environment.pdf. Accessed 18 Mayo 2021.
  4. Andrew Mason, Sang-Hyop Lee. “Population, Wealth, and Economic Growth in the Asia and Pacific Region.” Asian Development Bank, Blg. 280, Oktubre 2011. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29457/economics-wp280.pdf. Accessed 18 Mayo 2021.
  5. “Population and Aging in Asia: The Growing Elderly Population” Asian Development Bank, 18 Enero 2017. https://www.adb.org/features/asia-s-growing-elderly-population-adb-s-take. Accessed 18 Mayo 2021.
  6. Pang Sze-Yunn, Yvonne Arivalagan. “These countries are most ready to deal with ageing populations.” World Economic Forum, 18 Pebrero 2018. https://www.weforum.org/agenda/2020/02/what-are-japan-and-singapore-doing-about-ageing-population/. Accessed 18 Mayo 2021.

==Pagkilala==

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.