Pompyang

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pompyang ay mga instrumentong perkusyon o panugtog na binibira, pinapalo, tinatapik, o pinagbabangga upang makalikha ng tunog. Kilala rin bilang simbal o simbalo, mga disko itong yari sa tanso, tansong-pula, o natatanging alloy. Kahawig sila ng mga takip ng kaserola o kawali, ngunit may maliit na umbok sa gitna at may mga taling lumalagos sa isang butas. Tinatawag na simbalero, simbalista, mampopompyang, o tagapompyang ang taong tagatugtog ng mga pompyang. Pangkaraniwan sa mga ito ang magkaparis na mga payat na piraso ng metal, na hinahawakan ng tig-isang kamay at pinagbabanggaan, kaya't nakalilikha ng musikang may ritmo.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Pompyang. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.