Planters Development Bank

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Planters Development Bank, o mas karaniwang kilala bilang Plantersbank, ay ang pinakamalaking pribadong pag-aari at pinamamahalaan bank unlad sa Pilipinas na may kabuuang ari-arian ng higit sa Php 50 bilyon handog banking produkto at serbisyo sa Maliit at Daluyan ng negosyo (SMEs).

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Planters Development Bank. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.