Petron Corporation

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Petron Corporation ay ang pinakamalaking kompanyang pandalisay ng langis sa Pilipinas. Ito ay ang tagapagtustos ng higit sa isang katlo ng langis na ginagamit sa bansa. Sa ngayon, ang karamihan ng Petron ay pag-aari ng San Miguel Corporation. Ang Petron ay itinatag noong 1933.

Mga kawing panlabas

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Petron Corporation. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.