Perpektong Kompetisyon sa Pamilihan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pamilihan ang isa sa mga pinakaabalang pook saanmang bahagi ng mundo. Ito ay pook kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao upang magbenta at bumili ng iba’t ibang produkto. Dito maaaring matagpuan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng tao.

Dahil mahalaga at abalang pook, ang pamilihan ay may iba’t ibang estruktura, tulad ng perpektong kompetisyon. Ang perpektong kompetisyon ay isang teoretikong estruktura ng pamilihan na kailangang taglayin ang sumusunod na katangian.

  • Maraming nagtitinda, marami ang mamimili. Asahang dinudumog ng mga mamimili ang isang pamilihang maraming nagtitinda, partikular na kung ito ay kilalang pampublikong pamilihan. Dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili, magkakaroon ng normal na kita ang mga negosyante.
  • Pare-parehong produkto, pare-parehong presyo. Kung magagawi sa isang pasalubong center sa isang pook-pasyalan sa lalawigan, mapapansin na may pagkakapare-pareho ang kanilang mga ibinebentang produkto, gayundin ang presyo ng mga ito. Ganito rin sa perpektong kompetisyon, ang mga negosyante sa isang pamilihan ay may pare-parehong produkto at kailangan nilang sundin ang ekilibriyo o ang balanse sa paglalagay ng presyo sa mga ito. Kung ang isang negosyante ay biglaang magtataas ng presyo, malaki ang posibilidad na hindi siya kumita sapagkat higit na pipiliin ng mga mamimili ang produktong may pinakamababang presyo.
  • Malayang makapasok o makalabas sa pamilihan. Walang sinoman ang maaaring humadlang kung nais ng isang negosyante o mamimili na pumasok o lumabas sa pamilihan. Sa bahagi ng negosyante, may kalayaan siyang magbenta ng produkto hanggang siya ay kumikita. Kung hindi na siya kumikita, may kalayaan din siyang lumabas sa pamilihan. Ang perpektong kompetisyon ay hindi rin nalilimitahan ng mga regulasyong pampamahalaan, tulad ng pagbibigay ng patente o pribilehiyo sa sinomang negosyante upang magkaroon ng sariling karapatang gumawa o magbenta ng produkto.
  • Malayang pagkuha ng mga impormasyon. Dahil iniiwasan ang pagkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga negosyante, bukas sa lahat—sa mga negosyante at sa mga mamimili—ang mga impormasyon hinggil sa presyo ng mga produkto. Dahil dito, hindi na kailangang maglunsad ng mga karagdagang pakulo o patalastas upang madagdagan ang kita ng sinomang negosyante. Ang presyo at mga impormasyon hinggil sa mga produkto ay malimit na nakapaskil sa mga puwesto sa loob ng pamilihan.

Ilan sa mga maaaring halimbawa ng mga pamilihang may perpektong kompetisyon na taglay ang mga binanggit na kaisipan ay ang mga pamilihang bayan, ang mga tindahan sa mga eskinita o tiangge, at ang mga bentahan ng produkto online. Kung mapapansin, maliliit na negosyante ang binibigyang-halaga sa perpektong kompetisyon.

Tandaan, ang perpektong kompetisyon ay isa lamang teoretikong estruktura. Nangangahulugang nakabatay lamang ito sa teorya sa halip na sa praktika o karanasan. Gayunman, maaari itong magsilbing gabay upang higit na maunawaan ang mga penomeno sa isang pamilihan—pambansa man o pandaigdigan.

Mga Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.