Pedro de Rojas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Si Pedro de Rojas ay ikawalo at pansamantalang naging gobernador-heneral ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Siya ang pansamantalang humalili kay Gomez Perez Dasmariñas. Nakapaglingkod lamang siya mula Oktubre 1593 hanggang 3 Disyembre 1593.

Si Rojas ay unang naglingkod bilang miyembro ng Audencia Real ng Maynila noong 1584. Matapos sugpuin ni Gomez Perez Dasmariñas ang Audencia, itinalaga ng Hari ng Espanya si Rojas na maging lietenant assessor. Nang maglayag patungong Mollucas ang noon ay gobernador-heneral na si Dasmariñas, itinalaga niya si Rojas bilang tagapamahala ng mga gawaing sibil. Napatay ng mga Sangley si Dasmariñas sa paglalayag na iyon kaya naihalal si Rojas bilang pansamantalang gobernador-heneral ng Pilipinas.

Hinanap ni Rojas ang mga dokumentong naiwan ni Dasmariñas na kinasusulatan ng kaniyang napiling kapalit. Makalipas ang 40 araw ng panunungkulan ni Rojas, dumating sa Maynila ang anak ni Dasmariñas na si Luis Peres Dasmariñas at ng conquistador na si Kapitan Estevan Rodriguez de Figuero. Isa sa kanila ang inaasahang kahalili sa posisyon ng gobernador-heneral. Nang makita ang nawawalang dokumento, nakasulat doon ang pangalan ng nakababatang Dasmariñas.Dahil dito, ipinadala si Rojas sa Mexico bilang alkalde.

Sanggunian

Carlos L. Quirino, ed. Maria Eloisa G. Pargo de Castro. “Governors-General of the Philippines.” Old Manila 2nd Edition, p. 289 Quezon City: Vibal Foundation, 2020.