Pasko ng Pagkabuhay

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Pasko ng Pagkabuhay na kilala din sa tawag na Linggo ng Pagkabuhay o Pasko ng Muling Pagkabuhay ay ang araw na ginugunita ng mga Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang sentro ng kaganapan sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Naniniwala ang mga Kristiyano sa nakasulat sa Bibliya, na nagbalik si Hesuskristo o bumangon mula sa kamatayan, tatlong araw makaraang mamatay sa krus, upang pagbayaran ang mga kasalanan, at matubos ang lahat ng mga naniniwala sa kaniya. Ang Pasko ng pagkabuhay din ang sumasagisag nang pagtatapos ng Kuwaresma. Ginaganap ang Pasko ng Pagkabuhay sa araw ng Linggo.

Kahalagahan

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ay isa sa pinakamahalagang paniniwala at paninindigan ng Kristiyanismo at isa sa mga naisadokumentong kasaysayang kung kaya't ito ay itinuring na pinakamahalagang araw ng Simabahan at pangunahing pista ng Ecclesiastical year. Ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang araw na ito sapagkat naniniwala sila na namatay si Hesus sa krus upang tubusin sila mula sa kasalanan at pangako ng buhay na walang hanggan.

Ayon sa Bibliya, "Kung si Kristo ay di muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pangaral, walang katuturan ang inyong pananampalataya." (1 Corinto 15:14).

Sa Western Christianity, ang Muling Pagkabuhay ay ang katapusan ng apatnapung araw ng pag-aayuno, pagtitika, at disiplinang ispirituwal para sa dadating na Linggo ng Pagkabuhay.

Pangyayari

Lucas 24:1-12
Ikatlong araw matapos ilibing si Hesukristo ay dumalaw sa libingan si Maria Magdalena kasama ang ilang mga kababaihan. Nadiskubre nilang wala na ang katawan ni Hesukristo sa libingan. Tanging ang linong ibinalot na lamang sa kanyang katawan ang naroroon. Nagulat sila nang magpakita sa kanila ang anghel at sinabing bumangon na si Heskristo mula sa kamatayan. Inutusan ng anghel sina Maria Magdalena na ipagbigay alam sa mga disipulo ang pangyayari, ngunit nakasalubong nila si Hesukristo sa daan at sumamba sila sa kaniya. Marami pang pagkakataon na nagpakita si Hesukristo sa kaniyang mga alagad. Nangako si Hesukristo sa kanila na ipadadala niya ang kaniyang Banal na Espiritu upang malaman ng mga ito na hindi niya sila iiwan.

Salubong

Ang Salubong ay ang pagkikita muli ni Birheng Maria at ng anak niyang si Hesus. Ang natatanging tradisyon na ito ay naguumpisa sa dalawang magkahiwaly na prususiyon na nagsisismula ng alas-kwatro o alas-singko ng umaga ng Linggo ng Pagkabuhay. Sa kasalukuyan, may ibang mga simbahan ang nag-uumpisang mag-prusisyon ng alas-dose ng madaling araw. Ang mga kababaihan ay nakasunod sa karosa ni Birheng Maria at ang mga kalalakihan naman ay nakasunod sa imahe ni Hesus. Magtatagpo ang dalawang grupo sa isang takdang lugar. Ipaghaharap ang dalawang imahen at doon ay may isa o higit sa dalawang batang babae na nakadamit pang-anghel ang mag-aalis naman belong itim ni Maria, tanda ng kalungkutan ng isang namatayan. Ang lahat ay nagsasaya sa kanilang muling pagkikita -- nagaawitan ang mga tao, may bandang tumutugtog, may putukan ng mga cohetes. Ang dating dalawang magkahiwalay na prusisyon ay magiging isa na lamang habang ang dalawang imahe ay pabalik sa simbahan. Sinasabayan ito ng kantang, "Regina coeli, laetare, alleluia."

Ito ay sususudan ng Easter Mass kung saan nagtataglay ito ng limang bahagi:

  • Pagpaparangal sa Ilaw (Service of Light)
  • Liturhiya ng Salita (Liturgy of the Word)
  • Pagsasariwa ng mga Pangako sa Binyag (Christian Initiation and the Renewal of Baptismal Vows)
  • Ang Pagdiriwang ng Eukaristiya (Holy Eucharist)
  • Easter Blessing

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.