Parokya ng San Andres

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
File:Parokya ng San Andres ngayon.jpg
Parokya ng San Andres ngayon

Ang Parokya ng San Andres ay kilala ngayon bilang Katedral ng San Andres. Ito ay itinuturing na isa sa matatandang simbahan sa Filipinas. Itinatag ang nasabing simbahan noong 1580 ng mga paring Agustin upang maipalaganap ang relihiyong Romano Katoliko o Kristiyanismo sa buong Filipinas.

Pinag-Ugatan

Ang istorya ng Parokya ng San Andres ay nagsimula nang dumaong ang mga misyonerong Agustino sa baybaying malapit sa Parañaque, may 400 daang taon na ang nakalilipas.

File:Parokya ng San Andres.jpg
Parokya ng San Andres noon

Ang mga misyonero ay binigyan ng importanteng tungkulin. Ito ay ang ipalaganap ang Kristiyanismo sa mga katutubo. Kailangan nilang maturuan ang mga katutubo hinggil sa kahalagahan ng isang isip, at isang puso para sa Diyos. Sa paggawa nito, ay madaling masasakop ang mga pulo para sa hari ng Espanya.

Ang bayang sakop ng San Andres noong ay tinawag na “Palanyag” na tinipil na salitang “paglalayag”. Sa panahong iyon, ang Palanyag ay binubuo ng ilang grupo ng mga pawid na bahay, na kilala bilang “barangay”.

ayon sa kautusan ng Papa noong Mayo 1493, na kilala bilang Inter Caetera, inatasan ang mga Espanyol na namumuno na ipalaganap ang ebanghelyo sa mga naninirahan sa lugar na kanilang masasakop. Ang tungkuling ito ay inaatas sa mga Misyonerong Agustino, na palaganapin ang Romano Katolisismo sa mga lupaing kanilang masasakop, at isa na rito ang bayan ng Palanyag.

Ang unang misyonero sa Palanyag ay si Padre Juan de Orto, O.S.A. Bagaman sa Maynila siya nakabase ay nagsimula siyang magsilbi bilang tagapamahala ng mga espiritwal na pangangailangan ng mga naninirahan dito noong 1575. Nag-organisa siya ng komunidad ng mga Kristiyano.

Noong 1580 ay hinirang si Diego de Espinar bilang superyor ng kumbento o relihiyosong bahay ng Parañaque.Nagtatag siya ng bahay ng misyon na umaabot ang saklaw hanggang sa Kawit, Cavite. Katulong niya si Francisco Campos sa mga gawain.

Naganap ang kumperensiya ng mga pinuno ng relihiyosong orden noong 11 Mayo 1580. sa petsang ito naging ganap na nagsasariling bayan ang Palanyag at ito rin opisyal na araw ng pagkakatatag ng Parokya ng San Andres. Sa taon ding ito idineklara si San Andres, na patron ng mga mangingisda bilang patron at tagapagtanggol ng nasabing simbahan.

Si Padre Elviro Jorde Perez, na Agustinongg istoryador noong siglo 16, ay nagsabing na mula pa noong unang bahagi ng 1575, ang populasyon ng Palanyag ay nasa ilalim na ng patnubay ni San Andres, at nang huli ay sa patnubay ng Nuestra Señora del Buen Suceso, ang imahen ng Mahal na Birheng Maria na iniluklok sa nasabing simbahan noong 10 Agosto 1625.

Noong siglo 16 hanggang siglo 17 , ang Parokya ng San Andres ay may kaunting mga tahanan at karaniwan ay matatagpuan sa kahabaan ng Ilog Parañaque at Look Maynila.

Ang mga baryong Don Galo, La Huerta, at San Dionisio ay nagtayo ng mga bisita, o kapilya na may patsada na nakaharap sa Parokya ng San Andres. Ang Kapilya ng San Nicolas de Tolentino, na matatagpuan sa Baryo La Huerta ay mayroon pa ring ukit 1776, ang taong naitayo ang kapilya.

Noong 1662, panahon nang ang Tsinong pirata na si Koxinga ay nagbanta ng pananakop sa Maynila, ang gobernador-heneral na si Sabiniano Manrique de Lara ay nag-utos na buwagin ang mga batong simbahan at kumbento sa labas ng Intramuros,Maynila. Ang mga bato ay ginamit upang ipandepensa ng Maynila at upang mapigil na magamit ng kalaban bilang depensa sa kanila. Dose-dosenang simbahan at kumbento ang giniba kasama na ang nasa Parañaque.

Ang orihinal na kumbento ng San Andres ay binuwag, kung kaya't dahil sa panghihimok ng paring si Dionisio Suarez ay itinayong muli ang simbahan upang hindi magaya sa sinapit ng kumbento. Itinayong muli ang simbahan pagkalipas ng 20 taon.

Ang paring si Eusebio Polo ang kura paroko ng San Andres noong 1759, na panahon ng pananakop ng mga Briton sa Maynila. Sinundan siya ng paring si Manuel de Sto. Tomas noong 1762. Ang dalawang paring nabanggit ay pinatalsik at ipinadala sa Goa, India, kasama ang 12 pang mga paring Agustino.

Panahon ng C.I.C.M.

Pagkalipas ng 400 taong pamamalakad at pananakop ng mga paring Agustin ay dumating ang mga misyonerong mula sa C.I.M.C o Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Maraming pagbabago ang naganap sa panahon ng kanilang pamamahala. Kabilang sa mga ito ang pagkatatag ng parokyang paaralan na St. Andrew's School. Ilang beses pinalitan o binago ang altar ng simbahan, at ang pagkakagawa ng simboryo na kinalalagyan ng krus na sumasagisag kay Hesuskristo.


Panahon ng mga Paring Diyosesis

Dumating ang mga paring Diyosesis noong 1994, at pinangungunahan ng paring si Romerico Prieto. Ang altar ay mulung pinalitan at iniluklok ang imahen ng Nuestra Señora de Buen Suceso sa gitna ng tabernakulo. Dahil sa kagustuhan na mas mapaganda lalo ang altar, ito ay muling pinalitan noong 1997 ng disenyong Baroque. Ang nasabing altar ang siyang nakikita sa kasalukuyang simbahan. Sa altar ding ito ay makikita ang imahen ni San Andres sa kanang gilid nito, habang ang imahen ni San Jose ay matatagpuan sa kaliwa.

Lunan ng Diyosesis ng Parañaque

Dahil sa ang simbahan ay sumasailalim sa mga pagbabago, lalo sa pagbabago ng panahon at teknolohiya, bago nagretiro ang Arsobispo ng Maynila na si Jaime Sin ay itinayo ang diyosesis. Ito ay itinayo upang matugunan ang mabilis na pagdami ng mga nagpapabinyag. Hinirang ni Sin ang obispo na si Jesse E. Mercado,DD bilang kauna-unahang obispo ng diyosesis noong 25 Enero 2002. Upang maisakatuparan ang mga pagbabago, ang simbahan ay naglagay ng bagong organ na magagamit ng mga koro sa misa. Naglagay din ng katedra, upang maupuan ng obispo.

Ang kasalukuyang Kura Paroko ng Katedral ng Parokya ng San Andres ay si Msgr. Manuel G. Gabriel, pagkatapos ni Msgr. Bayani Valenzuela na nagtapos ng termino noong 2004.

Panlabas na Kawing

Sanggunian

  • "Palanyag to Parañaque" by Dulce Festin-Baybay, a book published by the City of Parañaque
  • "Simbahan ng San Andres Noon at Ngayon" (The Church of St. Andrew, Then and Now) by Dr. Lulet Tungpalan, Ms. Noemi Pabico and Mr. Raymond Calma, from the LAYAG, the official newsletter of the Cathedral Parish of St. Andrew, year-end edition 2004
  • Parañaque City (hinango noong 4 Marso 2008).]]