Pantig

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Para sa uri ng bato, pumunta sa batong pamantig.

Ang Pantig ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.

Mga Pormasyon ng Pantig

Sa Wikang Filipino, ang sampu na pormasyon ng pantig ay ang mga sumusunod:

  • P - (patinig), halimbawa: a-so
  • KP -(katinig-patinig), halimbawa: ba-ta
  • PK -(patinig-katinig), halimbawa: es-trang-he-ro
  • KPK -(katinig-patinig-katinig), halimbawa: bun-dok
  • PKK - (patinig-katinig-katinig), halimbawa: ins-tru-men-to
  • KKP -(katinig-katinig-patinig), halimbawa: pro-tes-ta
  • KKPK -(katinig-katinig-patinig-katinig), halimbawa: plan-tsa
  • KKPKK -(katinig-katinig-patinig-katinig-katinig), halimbawa: tsart
  • KPKK -(katinig-patinig-katinig-katinig), halimbawa: nars
  • KKPKKK - (katinig-katinig-patinig-katinig-katinig-katinig), halimbawa: shorts