Pamilya

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pamilya ay ang pinakamaliit na sangay ng lipunan. Ito ay pangkat ng mga tao na magkaugnay sa dugo, sa bisa ng sakramento ng kasal, sa pamamagitan ng pag-aampon, o sa pamamagitan ng paninirahan sa isang tirahan.

Malaki ang papel na ginagampanan ng pamilya sa paghubog ng pagkatao ng mga miyembro nito. Tinuturuan ng mga magulang ang mga anak ng pagmamahal, paggalang, kagandahang-loob, at pananampalataya sa Diyos. Sa pamilya nanggagaling ang lakas at inspirasyon ng bawat isa.

Mga Uri ng Pamilya

Nuklear – Ito ang tradisyonal na uri ng pamilya. Binubuo ito ng ama, ina, at anak na magkakasama sa isang tirahan.

Extended – Ito ay malaking uri ng pamilya. Kasama ng ama, ina, at anak ang lolo, lola, tito, tita, at pinsan sa iisang tirahan. Maraming pamilyang Pilipino ang extended.

Blended/Reconstituted – Kapag ang isa o parehong magulang ay mayroong anak mula sa dating relasyon at kasama nilang naninirahan ang anak, tinatawag itong blended o reconstituted na pamilya.

Single Parent - Binubuo ito ng isang magulang at anak. Mag-isang tinutugunan ng magulang ang pang-araw-araw na pangangailangan ng anak. Maaari ring may komunikasyon ang anak sa isa pa nitong magulang ngunit hindi sila magkakasama sa isang tirahan.

Same-sex - Binubuo ito ng mga magulang na pareho ang kasarian. Ang kanilang anak ay anak sa pagkadalaga o pagkabinata ng isa sa kanila, ampon, o nabuo sa pamamagitan ng surrogacy gamit ang egg cell o sperm cell ng isa sa mga magulang.

Mga Miyembro ng Pamilya

Relasyon Wikang Ingles
ninuno ancestor
grandparent
lolo lola grandfather grandmother
magulang parent
ama ina father mother
biyenan
biyenang lalaki biyenang babae father-in-law mother-in-law
asawa spouse
asawang lalaki asawang babae husband wife
balo
biyudo biyuda widower widow
anak child
anak na lalaki anak na babae son daughter
manugang
manugang na lalaki manugang na babae son-in-law daughter-in-law
apo grandchild
apong lalaki apong babae grandson granddaughter
kapatid sibling
kuya ate brother sister
bayaw hipag brother-in-law sister-in-law
pinsan cousin
tito tita uncle aunt
pamangkin
pamangking lalaki pamangking babae nephew niece

Mga Tungkulin ng Pamilya

Pagmamahal

Sa pamilya unang nakararamdam at nakatatanggap ng pagmamahal ang mga miyembro nito. Ipinaparamdam ito ng mga magulang sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, pag-aalaga kapag sila ay may sakit, at pagtuturo ng mabuting asal.

Paggalang

Itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ang paggalang sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya, mga guro, mga kapitbahay, at ibang tao. Mahalaga ito sa paghubog ng kanilang pagkatao bilang mamamayan ng lipunan.

Kagandahang-loob

Tinuturuan rin ng mga magulang ang mga anak ng kagandahang-loob katulad ng pagkakaroon ng malasakit, pakikipagkapuwa, at kalinisang-loob. Kadalasan ay ginagaya ng mga anak kung paano makitungo ang kanilang mga magulang, nakatatandang kapatid, at iba pang miyembro ng pamilya sa ibang tao.

Pananampalataya

Ang mga magulang ang unang nagtuturo sa mga anak ng pagdarasal at pananampalataya sa Diyos. Nagdarasal ang pamilya upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap at upang humingi ng gabay. Nagpupunta sila sa simbahan tuwing Linggo upang makinig sa misa.

Mga Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.