Pambansang Buwan ng mga Guro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Pambansang Buwan ng mga Guro [National Teachers’ Month] ay isang pagdiriwang sa Pilipinas na nagpupugay sa mga itinuturing na pangalawang magulang ng mga Pilipinong mag-aaral. Sa bisa ng Proklamasyon Blg. 242 na idineklara ni dating Pangulo Benigno S. Aquino III noong 2011, ang pagdiriwang ay ginaganap mula Setyembre 5 hanggang Oktubre 5.

Mula sa Pandaigdigang Araw ng mga Guro

Simula noong 1994, idinaraos na sa iba’t ibang bahagi ng mundo ang Pandaigdigang Araw ng mga Guro [World Teachers’ Day] sang-ayon sa idineklara ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Ang pagdiriwang na ito ay bilang paggunita sa “Rekomendasyon ukol sa Katayuan ng mga Guro” noong 5 Oktubre 1966 na layuning itaguyod at pangalagaan ang mga karapatan at responsibilidad ng mga guro bilang mga manggagawa. [1] [2]

Naka-ugnay rin dito ang ambisyong Sustainable Development Goal 4 ng 2030 Agenda ng UNESCO na layuning matiyak ang pagkakaroon at pagkakapantay-pantay ng lahat sa larangan ng de-kalidad na edukasyon at maitaguyod din ang mga oportunidad para sa patuloy na pagkatuto sa 2030. [3]

Noong 2020, ang Pandaigdigang Araw ng mga Guro ay may temang “Teachers: Leading in crisis, reimagining the future” na nakakawing sa mga hamon at epekto ng COVID-19 pandemic.

Tungo sa Buong Buwan na Pagdiriwang

Noong 24 Agosto 2011, nilagdaan ni dating Pangulong Benigno S. Aquino ang Proklamasyon Blg. 242 na nagdedeklara sa Setyembre 5 hanggang Oktubre 5 bilang Pambansang Buwan ng mga Guro. Layunin nito na magkaroon ng malawakang kamulatan at suporta mula sa Pilipinas ang pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Guro tuwing Oktubre 5. Layunin din nito na buhaying muli ang imahen ng pagtuturo bilang isang bokasyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamulatan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng mga guro sa lipunang Pilipino at tungo sa pambansang kalinangan. Maaari din itong magsilbing inspirasyon para ipagdiwang din ang natatanging gampanin at serbisyo ng mga guro sa pagtataguyod sa pamilyang Pilipino, sa pagpapatibay ng mga komunidad, at pagtatag ng bansa. [4]

Kampanya para sa mga Guro

Si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo kasama ang mga hinirang na Ten Outstanding Teachers noong 2009 at si Dr. George S. K. Ty, tagapangulo ng Metrobank Group at Metrobank Foundation  

Bago pa man maging isang opisyal na pambansang pagdiriwang, marami na ang sumusuporta upang kilalanin at ipagdiwang ang mga naiambag ng mga guro.

Unang inilunsad ang Teachers’ Month Campaign (TMC), na may temang “Teacher Ko, Idol Ko,” noong Hulyo 2008 ng Metrobank Foundation, Inc. (MBFI), De la Salle Philippines (DSLP), Philippine Business for Education (PBEd), at ng Campaigns Social Response (CSR), sa pakikipagtulungan ng Department of Education (DepEd) at ng ilang pribadong sektor. Dahil naging matagumpay ang kampanyang ito at nakapanghikayat pa ng mas maraming tagasuporta mula sa pamahalaan, pribadong kompanya, at malalaking organisasyon noong 2009, na may temang “My Teacher, My Hero,” ay lalong nahimok ang pagpapatibay ng pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng mga Guro noong 2011. [4] [5]

Noong 2015, sa pangunguna pa rin ng MBFI, nailunsad ang Unang Pandaigdigang Araw ng mga Guro sa Philippine Sports Arena na dinaluhan ng mahigit 6,000 guro na pinasinayaan ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III. [5]

Kasunod nito ang paglagda ni Aquino sa Batas Republika Blg. 10743 noong 27 Hulyo 2015 na nagdedeklara naman sa Oktubre 5 bilang Pambansang Araw ng mga Guro sa Pilipinas. [4][5]

Iba pang Pagkilala sa mga Guro

Kada taon, kumikilala rin ang MBFI ng mga natatanging guro sa pamamagitan ng kanilang Outstanding Filipino Teachers Awards. [6]

Maging ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglulunsad kada taon ng Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino. [7]

Noong Hulyo 2021, inilunsad ng JCI Manila ng Ten Outstanding Guro Awards (TOGA). [8]

Mga Sanggunian

  1. “World Teachers’ Day.” UNESCO.https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday. Accessed 24 Agosto 2021.
  2. “Recommendation concerning the Status of Teachers.” UNESCO, 5 Oktubre 1966. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Accessed 24 Agosto 2021.
  3. “Leading SDG 4 - Education 2030.” UNESCO.https://en.unesco.org/themes/education2030-sdg4. Accessed 24 Agosto 2021.
  4. 4.0 4.1 4.2 DepEd Memorandum N. 063, s. 2020. “2020 National Teachers’ Month and National Teachers’ Day/World Teachers’ Day Celebration.” DepEd, https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/10/DM_s2020_063-1.pdf. Accessed 24 Agosto 2021.
  5. 5.0 5.1 5.2 “About National Teachers’ Month.” MBFoundation, https://www.mbfoundation.org.ph/education/about-the-national-teachers-month-ntm/. Accessed 24 Agosto 2021.
  6. “Profiles of the 2019 MBFI Outstanding Filipino Teachers.” Metrobank Foundation,https://www.mbfoundation.org.ph/2019/08/29/profiles-of-the-2019-mbfi-outstanding-filipino-teachers/. Accessed 24 Agosto 2021.
  7. “Sumali sa Ulirang Guro sa Filipino 2021.” Komisyon sa Wikang Filipino, https://kwf.gov.ph/sumali-sa-ulirang-guro-sa-filipino-2021/. Accessed 24 Agosto 2021.
  8. “CI Manila’s Ten Outstanding Guro Awards.” Business World, 1 Hulyo 2021. https://www.bworldonline.com/jci-manilas-ten-outstanding-guro-awards/. 24 Agosto 2021.

==Pagkilala==

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.