Pagsusuring Pampanitikan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pagsusuring pampanitikan ay ang pag-aaral, pagtatalakay, pagsusuri, at pagpapaliwanag ng panitikan. Ito ay may dalawang sangay—pagdulog at pananalig.

Ang mga uri ng pagdulog ay ang pormalistiko o pang-anyo, moralistiko, sikolohikal, at sosyolohikal-panlipunan.

Ang mga uri ng pananalig ay ang klasisismo, romantisismo, realismo, naturalismo, impresyunalismo, ekspresyunalismo, simbolismo, eksistensiyalismo, at peminismo.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Pagsusuring Pampanitikan. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.