Pagsasarilinan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pribasya, pagsasarilinan[1], pribasidad, o kapribaduhan ay ang kakayanan ng isang tao o pangkat ng mga taong itago o ihiwalay ang kanilang mga sarili o mga kabatiran tungkol sa kanilang mga sarili at dahil gayon inililitaw o isinisiwalat ang kanilang sa mga piling paraan o pagkakataon lamang. Nagkakaiba-iba ang ang mga hangganan at nilalaman ng kung ano ang itinuturing na pribado o pansarili sa mga kalinangan at mga indibidwal, ngunit nagsasali ng payak o basikong pangkaraniwang mga tema o paksa. Paminsan-minsang may kaugnayan ang pagsasarilinan sa anonimidad o hindi pagpapakilala, sa kahilingang manatiling hindi napapansin o hindi napupuna habang nasa piling ng madla. Kabilang pribado ang isang bagay para sa isang tao, kalimitan itong nangangahulugang mayroon isang bagay sa loob nila na itinuturing na natatangi o sensitibo o maselan. Kung gayon, depende ang antas ng paglalabas o pagbibilad ng pansariling impormasyon sa kung paano matatanggap o tatanawin ng publiko ang ganitong kabatiran, na naiiba sa pagitan ng mga pook at kahabaan ng panahon o oras. Maaaring tingnan ang pagsasarilinan bilang isang bahagi o aspeto ng seguridad — isang bagay na may pagiging partikular na malinaw ng pagpapalitan ng mga interes o layunin ng isang pangkat at isa pa.

Katumbas o kaugnay din ito ng pag-iisa, pagiging malihim, pagtatago,[1] lihim o sekreto, lingid, at bukod. Kabaligtaran ito ng pagiging publiko o pangmadla. Itinuturing na dayuhan o hindi bahagi ng publikong parte ng pamahalaan ang pagsasarilinan, sapagkat isa sa pinakamahalagang karapatan ng tao ang pagkakaroon ng pribasya o ang karapatang "bayaan o hayaang mag-isa".[2]


Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Pagsasarilinan. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.


Sanggunian