Pagpaplano ng lungsod

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pagpaplanong lungsod, o pagpaplanong urbano, (tingnan pagpaplanong bayan, regional o town planning sa Ingles) ay isang prosesong teknikal at pampolitika na nakatuon sa pagtaban ng paggamit ng lupain at pagdidisenyo ng kapaligirang urbano, na kinabibilangan ng mga network ng transportasyon, upang magabayan at matiyak ang maayos na pagpapaunlad ng mga pamamayani ng mga tao at mga pamayanan. Nakatuon ito sa pananaliksik at pagsusuri, pag-iisip na makaestratehiya, arkitektura, disenyong urbano, pagkonsulta sa madla, mga mungkahing pampatakaran, pagpapatupad at pamamahala.[1]

Ang plano o balak ay maaaring magkaroon ng sari-saring mga anyo na kinabibilangan ng mga planong makaestratehiya, mga planong komprehensibo, mga planong pangkapit-bahayan, mga estratehiyang pangregulasyon at pang-insentibo, o mga plano ng preserbasyong pangkasaysayan. Ang makabagong mga pinagsimulan ng planong urbano ay nakaratay sa pagkilos para sa repormang urbano na lumitaw sa isang pagtugon laban sa kawalan ng kaayusan ng lungsod na pang-industriya noong kalagitnaan ng ika-19 daantaon. Ang pagpaplanong urbano ay maaaring kabilangan ng pagpapanibagong urbano, sa pamamagitan ng pag-aangkin ng mga paraan ng pagpaplano sa umiiral na mga lungsod na nakakaranas ng paghina. Noong kahulihan ng ika-20 daantaon, ang katagang kaunlarang pampagpapatuloy o kaunlarang sustinable ay naging representasyon ng isang ideyal na resulta ng lahat ng mga layunin ng pagpaplano.[2]

Mga sanggunian

  1. Taylor, Nigel (2007). Urban Planning Theory since 1945, London, Sage.
  2. Wheeler, Stephen (2004). "Planning Sustainable and Livable Cities", Routledge; ikatlong edisyon.

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Pagpaplano ng lungsod. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.