Orden ng mga Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Pambansang Alagad ng Sining ay isang titulo na iginagawad sa mga Pilipino na nagkaroon ng makabuluhang ambag sa pag-unlad ng mga sining Pilipino: Sayaw; Musika; Teatro; Sining Biswal; Panitikan; Pelikula at Sining Pambrodkast; Arkitektura, Disenyo at mga Kaalyadong Sining; at Panitikang Pangkasaysayan.

Itinatag ang Gawad Pambansang Alagad ng Sining noong ika-27 ng Abril, 1972 sa pamamagitan ng Proklamasyong Pampanguluhan Blg. 1001. Si Fernando Amorsolo, isang bantog na pintor, and unang binigyan ng gawad (posthumous, o matapos ang kanyang kamatayan).

Sa ngayon ay magkatuwang ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining sa pangangasiwa sa paggawad sa Orden ng Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas. Iginagawad nila ang parangal tuwing ikatlong taon.

Karangalan at mga Pribilehiyo

Ang mga ginagawaran ng Orden ng Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas ay kikilalanin bilang mga Pambansang Alagad ng Sining, at tatanggap ng natatanging medalyon at premyong salapi. Bukod dito, magtatamasa rin sila ng iba pang mga pribilehiyo tulad ng buwanang pensyon, benepisyong medikal,at benepisyong panseguruhan (kung kwalipikado).

Mga Pamantayan

Maaaring inomina upang tumanggap ng gawad ng mga samahang pangkultura, institusyong pang-akademiko, at pribadong samahan ang mga alagad ng sining na nakaaabot sa sumusunod na pamantayan:

  1. Mga nabubuhay na alagad ng sining na mamamayang Pilipino sa panahon ng kanilang nominasyon gayundin sa mga namatay pagkatapos ng pagkatatag ng gawad noong 1972 nguni't mamamayang Pilipino sa panahon ng kanilang kamatayan;
  2. Mga alagad ng sining na nakapag-ambag sa pagbubuo ng damdamin ng pagkabansang Pilipino sa pamamagitan ng kahulugan at anyo ng kanilang mga likha;
  3. Mga alagad ng sining na sa pamamagitan ng pagpapasimula o pangunguna sa pagpapakilala ng isang paraan ng malikhaing pagpapahiwatig o istilo ay nakilala at nagkaroon ng mahalagang impluwensya sa mga sumusunod na salinlahi ng mga alagad ng sining;
  4. Mga alagad ng sining na dahil sa pagkakaroon ng makahulugang katawan ng likha at/o palagiang pagpapamalas at pagpapanatili ng kahusayan sa pagsasagawa ng kanilang anyo ng sining ay nakapagpayaman ng makasining na pagpapahiwatig o istilo; at
  5. Mga alagad ng sining na nagtatamasa ng malawakang pagtanggap, na pinatutunayan pagkakamit ng mga prestihiyong pambansa at/o pandaigdigang pagkilala, mapanuring paghanga at/o pagsusuri ng kanilang mga likha, gayundin ng mataas ng pagtingin ng kanilang mga kaalinsabay.

Dadaan sa masusing pagsusuri ng lupong binuo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining ang mga nominasyon, at pagkatapos nito ay isusumite ng nasabing lupon ang tala ng mga napili nominado sa pamunuan ng dalawang ahensiya para sa pinal na pagsusuri. Matapos nito, ang tala ay ihaharap sa Pangulo ng Pilipinas, na, sa pamamagitan ng Kautusang Pampanguluhan, ay magpapahayag ng mga napiling gagawaran ng parangal.

Tala ng mga Pambansang Alagad ng Sining

Arkitektura

Disenyong Pangmoda

Musika

Panitikan

Panitikang Pangkasaysayan

Pelikula

Sayaw

Sining Biswal

Teatro

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.